ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  (อ่าน 871 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  1361/2564  ผศ.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะ ไปราชการเพื่อทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเถินวิทยา ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังลำปาง ในวันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/yd4g0aqS#P9N_-16flGI4g8RFVHfdP6_uYsDoBJLvzLAJ1ATeVqM

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  180/2564  อาจารย์ขิดขนก วงศ์เครือ อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 22,24-25  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/CAxCkQAB#FZSIlgfkFh6W77ZkJSEyRXf1_aqi8mRJw4uUhyX1N3k

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  229/2564  ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวังพร้าว ณ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 10-12  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/iZokwKzL#0UAiBTF-i92_Yh_1_6uOfLSXJuiPdTX8bS7rB7l9cZM

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  230/2564  อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน อาจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวังพร้าว ณ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 8-9  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/6R4gxALB#XezAsQQVs4qkpIGQDxhTGfM7M1JKZLqRNjzlXUkjwyc

5.คำสั่งไปราชการเลขที่  232/2564  ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวังพร้าว ณ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 3-5  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/eJwE2aRT#9dNh9TlOcWp8hqyg5DWV7swaJfItUfTnO0Fv6Z88roE

7.คำสั่งไปราชการเลขที่  231/2564  ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวังพร้าว ณ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 17-19  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/3E5UiKKD#_hHSwPfOPMHYFDftkAEaZYzpvGb_BPpmSmdht-TkYTA

8.คำสั่งไปราชการเลขที่  235/2564  ผศ.ธนกร สิริสุคันธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-19  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/fcwynAja#qFxb8AxJAYhQ_HQ-UVc8R2JLiaMnoM0MHsdxIyJ4ZwQ

9.คำสั่งไปราชการเลขที่  181/2564  ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจวิเคราะห์ประเมินศักยภาพตำบลและจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 24-25  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/CIpE3KTD#6CCJxSkHj0tDdDiMd_nmsTA5GLdcBTFYVRXV1Ka7NWI

10.คำสั่งไปราชการเลขที่  1366/2564  ผศ.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ไปราชการประชุมติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมพระบาท 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 6  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/CMhQFa6D#hUbg00tYfp3tJgQO5e85zH2SPNJ8fG6j1AH_pAoZXD4

11.คำสั่งไปราชการเลขที่  1343/2564  อาจารย์นฤติยา เพ็งศรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และคณะ ไปราชการต้องไปส่ง และอำนวยความสะดวกแก่กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 24-25  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/aUpCgIjJ#dfMR72LwkOfxPd8DRftmay-itH0CaLM1OAqRZemGUFA

12.คำสั่งไปราชการเลขที่  1344/2564  อาจารย์ ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และคณะ ไปราชการต้องไปรับ และอำนวยความสะดวกแก่กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/iEpEACBR#giYCPorEYVYzFSiSmfzcnGNqPQ4_vsJokTH1N52L7vQ

13.คำสั่งไปราชการเลขที่  1368/2564  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและคณะ ไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำชุมนุม เพื่อยกระดับสู่การเป็น Local Trainer (วิทยากรครู ข.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 6  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/eF4GjIRA#YOM40HcAK88pX6LOJqRbXrKr-Zkh29lUMHumLJTTFNU
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2021, 03:28:38 pm โดย Pr_hom »