ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  (อ่าน 935 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  226/2564  ผศ.พอใจ สิงหเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลนาทราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 8 , 10 , 12 และ 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/vUgASYba#DPwzRjtWuEwsscxDKBR8gS5DzFDZK3fvSE4zx4Vhn3k

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  224/2564  อาจารย์วีรพร สุพจน์ธรรมจารี อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลดงดำ ณ กลุ่มแปรรูปผ้าทอบ้านปางส้าน ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/qFgmjYIb#a2j6T-2lb4kZIMDwgImnWq86Gn-pvFiAfVnqNFQViYs

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  180/2564  อาจารย์ชิดชนก วงศ์เครือ อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 22,24-25  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/PcpwEApZ#TEjV1mB9XSScELnyMGlXKxtZm2UpzAyKX9-XCxV_7x0

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  189/2564  อาจารย์ชมัยพร กาญจนพันธุ์ อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลการจัดทำโครงงานการสร้างแบบแสดงรายการสินค้าชนชาติพันธ์ลาหู ณ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/CNw0UCzT#UApRyo483uDGgS2Qa-Jd3Vv34AxhqWlMQ9YT1nSY4uQ

5.คำสั่งไปราชการเลขที่  192/2564  ผศ.พอใจ สิงหเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลนาทราย ณ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 25  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/iA5QUaBb#wS6mSKWrdL6JVetgEkeycWIXNPC4G6RNXHeMZUtAgwo

6.คำสั่งไปราชการเลขที่  193/2564  ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรญฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด” ณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 28  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/HQgGBS4K#KY8WmcV8SdQgMIdk56YfE5GMzWdEZ9IZvXqsIvPDBwc

7.คำสั่งไปราชการเลขที่  198/2564  นายพิสิฐ เทียมเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรีชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พื้นที่ตำบลก้อ) ณ ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 25-27  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/acpm0YJI#Lkudf9jqEYfKZumPjOBJUQ4RRecvbvAY2VSAD9UJt1U

8.คำสั่งไปราชการเลขที่  195/2564  ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรม 1,2 กิจกรรมย่อย 2 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์” ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1-2  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/fZ52BQ7I#QDffBZGEopEkvQJ5B7At22X3NId86DBFQt3OB-Tk__o

9.คำสั่งไปราชการเลขที่  201/2564  อาจารย์จิระประภา คำราช อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลแม่วะ ณ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/uQ4yRAJD#1gqkblUjflcKgSxCpGeo-Up21oguEqJI-XCPDwwzjUU

10.คำสั่งไปราชการเลขที่  202/2564  ผศ.ฐิติกานต์ สุริยะสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านร้อง โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพในกลุ่มอาชีพของชุมชน ณ องค์การบริหารตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/PEgylKYD#jrnmBBwMPVZ7dFll9HSVTGAtxHIZa0F1XaFC2GFUq80

11.คำสั่งไปราชการเลขที่  203/2564  ผศ.ฐิติกานต์ สุริยะสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านร้อง โครงการที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน ณ องค์การบริหารตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/CZxWiAJK#2Ot-eoaAgp6kUV4xZ5m36dYlbP1D_v4uZ6o48lAZxiY

12.คำสั่งไปราชการเลขที่  205/2564  อาจารย์แดน กุลรูป อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านวิชาชีพบัญชีและภาษีอากรสำหรับอาจารย์ทางด้านการบัญชีและภาษีอากร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/yU5EUILK#mxm4XDvh-Y_-KnRZoxEWsCH8tIpR0Mw6zmkQgOqAqSA

13.คำสั่งไปราชการเลขที่  206/2564  อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์ อาจารย์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่การพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ธรรมะรักษา ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในวันที่ 29  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/DBpUFSwC#8f-_RoIHRmakfZs3B5Fji2gw_oSqT6HVzYG0lzxsXwQ

14.คำสั่งไปราชการเลขที่  209/2564  อาจารย์ณัฐวุฒิ ปัญญา อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามโครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/6FxA3IxQ#J6RFN5sgWsrqI-9__CkLcg5tB3wPlOWo-KI0sY5nbFg

15.คำสั่งไปราชการเลขที่  211/2564  ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมเวทีวิจัยการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 3-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/6A5wAI7D#2XAUC89zCBvUnXzLQS7DdF6oXPSQHQVXWAc5Ff_AYwA

16.คำสั่งไปราชการเลขที่  213/2564  อาจารย์สุพรรณี คำวาส อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อการทำวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการจัดกลุ่ม สำหรับส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ ณ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 6  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/3Q4gmILC#X6eWTkRctQTJsV-I538Lhj0o9C3Zbtd6bxfq4wjhBmw

17.คำสั่งไปราชการเลขที่  214/2564  อาจารย์จิระประภา คำราช อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อประกวดศูนย์เรียนรู้ ณ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/TF4i2KoK#1zDOfNMQClNNQYTrTFhiF18Jt9TxqC4pQ9AtKfAkrBo

18.คำสั่งไปราชการเลขที่  215/2564  ผศ.ธนกร สิริสุคันธา ผู้ช่วยศาสตราาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อโครงการพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพในกลุ่มอาชีพของชุมชน การสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการ ณ องค์การบริหารตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 12-13  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/qBwEWKaY#Tlk5vGF9pa0AGI3bw41fjH6PBDhXFiQkcybRQt9FvhE

19.คำสั่งไปราชการเลขที่  217/2564  นางนิโลบล ฝั้นคำอ้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและคณะ ไปราชการเพื่อโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัย (พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) ณ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 6-7  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/zcw0mCZI#4ed4p1M00eRcfAV5gbjeq1Nj-MGtVSrQXtkt2GbqgoY

20.คำสั่งไปราชการเลขที่  218/2564  อาจารย์ลินทิพย์ กองคำ อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อลงวิจัยต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร ณ ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/SEhARKhZ#DQqfDXQOJGF92dgR-Xd9ZhRDfetOPtAX40oPAyAHA3w

21.คำสั่งไปราชการเลขที่  219/2564  อาจารย์กนกอร ศิริฐิติ อาจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเลี้ยงช้างตำบลทุ่งผึ่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 23-25  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/vRhSyCJB#OigHQtFT8zrj-rj8dStUNohkEjnNPsOSTEZBm7ZVTk4

22.คำสั่งไปราชการเลขที่  220/2564  อาจารย์กนกอร ศิริฐิติ อาจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเลี้ยงช้างตำบลทุ่งผึ่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 16-18  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/qFhEjSrT#J9xZB-88tVP7Ptpq5OvRjRT3qeKn0ktTZB4HZI4a6jk

23.คำสั่งไปราชการเลขที่  223/2564  ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรม “การวิเคราะห์ตลาด Demand-Supply เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว” ณ ลานครูบาศรีวิชัย เทศบาลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 10-11  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/rdh2GK4A#yl8s0wQCby_T0-Ue8JLIk5uqkyhZkw_9Jm16XIRCT8k

24.คำสั่งไปราชการเลขที่  225/2564  ผศ.ขจรสักดิ์ วงศ์วิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อจัด “กิจกรรมการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม้ที่รองรับวิถีใหม่ (New Normal)” ณ ชุมชนตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 15-17  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/HFh2nYJB#NE3AjU52DMOk1AgMXrenE70qqSrusFsv98em248LonM

25.คำสั่งไปราชการเลขที่  177/2564  อาจารย์จิระประภา คำราช อาจารย์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวะดลำปาง ในวันที่ 16  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/7NogkYzA#5C68a_ZL7CJbacAEGP632QJFHawKtRFrhNvOkf1nn0c

26.คำสั่งไปราชการเลขที่  185/2564  อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์ ไปราชการเพื่ออบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อบรมให้ความรู้เรื่องการยกระดับอาชีพและการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ณ ตำบลเหมืองง่า อำเดภอเมือง จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 24-27  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/GB5SCSwS#oGT8d5uTzNCIv56DwvnfTfkbi9SC5KINjyNOcJTWm5Y

27.คำสั่งไปราชการเลขที่  188/2564  อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อโครงการวิจัยการสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา ณ อำเภอเมืองปาน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/zIgWDQbT#wRcTlGOqIGrM7GBs57KaK6DxJdmEQYSp45YGBhnuZWM

28.คำสั่งไปราชการเลขที่  194/2564  ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาของตำบลริมปิง ณ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 29-30  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/3Qok2ajb#m2VqHJuW07B16gU4FttAxL359d1Uiwm1D0xB7l-xOBU

29.คำสั่งไปราชการเลขที่  179/2564  อาจารย์แดน กุลรูป อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมอบรมผู้นำท่องเที่ยวตำบลไหล่หิน (กิจกรรมย่อยที่ 2.3) ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 9-11  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/WVp2BQyZ#DOaejPOg9yw_P9d-JT4bXSTmsCtugs2mwlzfiPwrGxQ

30.คำสั่งไปราชการเลขที่  182/2564  อาจารย์อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลอุโมงค์ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/eEwEUS5A#sexRaKWglybem-qnF_KzuOhXnqgrhsmmBwWGaacmZnY

31.คำสั่งไปราชการเลขที่  1360/2564  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ ไปราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ในระหว่างวันที่ 5  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/achAVSgI#K4q37rnERs2-xmlt5vD8qRoQFG4DdUsWnhoqJhojsF0

32.คำสั่งไปราชการเลขที่  1354/2564  ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการพื้นที่ตำบลเสริมขวา จังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/fZxGkCDJ#O5k1W74Ba3h1_rH4tBOC9yrSCf0GmT3uC049V3SGnks

33.คำสั่งไปราชการเลขที่  212/2564  อาจารย์สุพรรณี คำวาส อาจารย์และคณะ ไปราชการทำวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการจัดการกลุ่ม สำหรับส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ ณ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/bNhkUI7A#6uvCmsSSz4QP9DSbe5TQO3MYJAAQ-ymFQyCki6yse_k
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2021, 03:23:46 pm โดย Pr_hom »