ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 21 มิถุนายน 2564  (อ่าน 1262 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งเลขที่ 1191/2564 อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีราชการไปลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการภายใต้โครงการพระบรมราโชบาย โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 22,24-25 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/aNgEHSCQ#mVlNeeiNZOzAfqhRJILd5113LhrAmtlbq6sWiQG-SsU

2.คำสั่งเลขที่ 1209/2564 อาจารย์สุจิตรา ปันดี และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ
ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/LFoW3IrL#RyOwYPoTK8Wergg40yXkgpO-rRvqFEOFL0y-0ttsI3g

3.คำสั่งเลขที่ 1208/2564 อาจารย์สุจิตรา ปันดี และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ 
ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/DQwiBLIK#96B-GG8ooAN3QgQIaQtdUbWEaeOvOaQ6ftbC9m_BuoE

4.คำสั่งเลขที่ 1207/2564 ผศ.บุษราคัม อินทสุก และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 25464
https://mega.nz/file/aIoi0YjQ#EKFSKKQHNXAfqDHoANjqBoXQwBstWq5Wiw_en0YFhCY

5.คำสั่งเลขที่ 1206/2564 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/jdoSSZYI#Cmp_qdix1p_kIrmlXv0GM4e0AyLs33TGOScol2mkeZ8

6.คำสั่งเลขที่ 1205/2564 อาจารย์สุจิตรา ปันดี และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ
ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/6R4QUBSD#Sq52FqobtYBa8AbHzpYX0RZLH1YMgKtsX-auYNVEvAY

7.คำสั่งเลขที่ 1204/2564 ผศ.บุษราคัม อินทสุก และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/CJgm0KxC#woZQjalmZs-dCoHOLAcmy6W3WSwCCPCMMLcTPCLgcoQ

8.คำสั่งเลขที่ 1203/2564 อาจารย์สุจิตรา ปันดี และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ
ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/jUpG3AwT#neQZrHTaZMOT1NaXhi5Fffpl-pOwxOOFlF63H1XfcF0

9.คำสั่งเลขที่ 1202/2564 อาจารย์เกษตร วงศ์อุปราช และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/mQ4iUCyb#6doHmiaTxb8S0GOtsxuQag0dZnbPKIm9ak_c8IdhUP0

10.คำสั่งเลขที่ 1201/2564 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญา ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/GQpijYTB#tpNwXDr4R5Nl_hq8VC7sBSgvtfc9D0nKCPdANja7bQI

11.คำสั่งเลขที่ 1200/2564 ผศ.ปริญญาภาษ สีทอง และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญา ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/LVgyjKhR#XzUSZBzMLmY5d0qgRaAFUehez-LZNBfDtsPPRVhSNro

12.คำสั่งเลขที่ 1199/2564 อาจารย์สุจิตรา ปันดี และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/PNwABQgD#PXxtbfLC9Tcf1uOc92towpkTNafhKGrFW8kkE5TvaRc

13.คำสั่งเลขที่ 1198/2564 ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/qMRUCRhI#fgUzZ1h50iVpcifKIuaZoX7TCDhoLctGjJoGqVOTbXM

14.คำสั่งเลขที่ 1197/2564 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ และคณะ ได้รับอนุมัติและมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ของเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/bJYmUbJb#9Fz_-ddBCiErrCTFTlMjTd7s59MyVzHsMvOMU8DVBrk

15.คำสั่งเลขที่ 1221/2564 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2564  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/TIAmyRQb#RCI6XDXsNV7Gu0yN0cAY5PMSg0jnDXbxBj2WRq6wkpw

16.คำสั่งเลขที่ 1190/2564 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็น local trainer (วิทยากรครู ข.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/SR4nRaYL#UEO5rpPpaZtH53CQU1gs6iuZdwqM7Z1IyNdiXFdEGLo

17.คำสั่งเลขที่ 1189/2564 ผศ.ศิรญา จนาศักดิ์และคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแท่น บ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/uVghkSRB#cyCKbWqooN3t2vfEDapFrJEsirVQ9XD3GUV6fmKiuME

18.คำสั่งเลขที่ 1196/2564 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ และคณะไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/ucpRyY4L#fqOguMhlgrP0nXktASUNRD5c9ihrwrPSxOdmQs4cF8I

19.คำสั่งเลขที่ 1195/2564 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็น local trainer (วิทยากรครู ข.)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/7d4FHAwK#MqaRi5WQxIQJUmVVy53-2J3bQEDmN_5aUw5pgPYFeKU

20.คำสั่งเลขที่ 1194/2564 ผศ.ศิรญา จนาศักดิ์ และคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็น local trainer (วิทยากรครู ข.)  ณ  ศาลการเปรียญวัดแม่กัวะ หมู่5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/zZ4XjASZ#lgOOrcY4809Pi3AS1CL7YlFCr8PS1jUOMRAyDKygmqI

21.คำสั่งเลขที่ 1215/2564  นางสาวโชติมนต์ สีดาบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไปราชการเพื่อฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปีหารศึกษา 2564 และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/XR5TxSIA#XJP-BY0HlvivAC7FFuZZRQ67znHyf8Fb2aaBFrddlGo

22.คำสั่งเลขที่ 1193/2564 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับสู่การเป็น local trainer (วิทยากรครู ข.)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/WA43XISD#rUJL1LN8zb6trNFGE_J1ngalBelLhk9qRzk6aHZ9s34

23.คำสั่งเลขที่ 1192/2564 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ และคณะไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล  ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/nB53HQbB#d4AISlV5ivYWe4e3mK0QBm--j6OePxAwaqbQqb3gABI

24.คำสั่งเลขที่ 1210/2564 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ และคณะไปราชการเพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล และมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำชุมชนเพื่อยกระดับการเป็น master trainer ณ ห้องประชุมเทพประทาน โรงแรมเฮือนดาหลารีสอร์ท ตำบลป่าสัก อำเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/DQh3TAgJ#ZpaI8bOLnN30GOAguTxsdzUsCWiUnCar9zTh81kjgaI

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2021, 02:53:33 pm โดย Pr_hom »