ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่   ๔/๒๕๕๓
- – - – - – - – - – -
    ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน  ๒  อัตรา  ไปแล้วนั้นบัดนี้  การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2587

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version