ผู้เขียน หัวข้อ: บริษัทขนส่งจัดโครงการต่อยอดวคามคิด ลดวิกฤติโลกร้อน  (อ่าน 3631 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
   บริษัทขนส่งจำกัด จัดโครงการประกวดเสนอแผนงาน โครงการ "ต่อยอดทางความคิด ลดวิกฤติโลกร้อน" เพื่อเป็นตันแบบธุรกิจด้านการจนส่งผู้โดยสาร ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสุขอนามัยและการสนับสนุนสังคม และสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ในการนี้บริษัทได้เชิญชวน
นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปประกวดเสนอแผนงาน/โครงการ "ต่อยอดทางความคิด ลดวิกฤติโลกร้อน" ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท โดยสามารถส่งผลงาน
เพื่อเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2553
   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9362996 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่ www.transport.co.th
   (ที่มา : หนังสือขอความอนุเคราะห์ ปชส. จากบริษัทขนส่งจำกัด ที่ กปชส 63/2553 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2553)