ผู้เขียน หัวข้อ: กฤตภาคข่าวประจำปี 2557 เดือนพฤษภาคม สัปดาห์ที่ 4  (อ่าน 2192 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
1.  นสพ.เอกราช  คณะครุศาสตร์  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ประสานงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสัมมนาอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชสชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!XUY3HBKI!TyNfB9suCucdrf_LlKTVhKGCxHDKHE2kWSfMHnYRJ-4

2.  นสพ.เอกราช  รับมอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!SNgSWIjZ!K_kH7vTRNR9Q5DlsjcHOzwTeQSGfs_3NtVHAHBLpGgU

3.  นสพ.เอกราช  รับมอบเงินเข้ากองทุน  1  พันบาท 1  วันเกิดกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!TF51TZQQ!1cHaCqWq8vkea94AhgypsRoTYO7T5KiqU5AVO7ZAr5c

4.  นสพ.ลานนาโพสต์  รับมองเงินเข้ากองทุน 1  พันบาท  1  วันเกิด
https://mega.co.nz/#!vQZxWZYa!evnL0RhCwbE7BumHSpmBtqsLknrNlkr5a8fz2U37V_w

5.  นสพ.ลานนาโพสต์  จัดการประชุม...ผู้บริหารสถานศึกษา/ ผู้ประสานงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จัดการสัมมนาเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2557
https://mega.co.nz/#!7IwwCYAZ!G3NnZSOsq3vNy0_Pze7DLJhtPmE24AO9punIkFt1804

6.  นสพ.แมงมุม  ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่านกิจการนักศึกษา  มอบโล่ประกาศกียรติคุณและเกียรติบัตร  ผู้มีคุณงานความดีในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!DYYUUYYJ!YGa5zAEDU9wYXfqYfq3FK_CIX25liTF7m5c51u0I07Q

7.  นสพ.แมงมุม  หนุนการเมืองภาคพลเมือง  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  จ.ลำปาง  สถาบันพระปกเกล้า  มอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารโรงเรียน
https://mega.co.nz/#!TIpVnJ4C!sQEEuqhEePKoOl8QdYrhY4yj-Rg0p3XIZxpRyulAkWU

8.  นสพ.แมงมุม  นายบรรจง  สมศรี  ผอ.กองพัฒนานักศึกษา  และนายราชิต  ตั้งพฤกิตติคุณ  มอบโล่ประกาศเกียรตอคุณผู้ประกอบคุณงามความดีให้คุณมานูญ  หาญเทวี  กก.ส่งเสริมที่ถึงแก่กรรม
https://mega.co.nz/#!GVo0nJ7S!tJoS6sNfvPf598YbiJ9QzFE3xCpWftl_q1IVe7yf3Yg

9.  นสพ.เมืองรถม้า  คุณอนุรักษ์  นภาวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้มอบเงินจำนวน  40,000  บาท  ให้สมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเมื่อวันที่  17  พ.ค. 57
https://mega.co.nz/#!vBJmXARK!lubIa2B7moy0urbFpAEFqMDEOP4SITHOeTd6oxleTy4

10.  นสพ.เมืองรถม้า  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง  นางยกเทศมาตรีเมืองเขลางค์นคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ณ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!zdgTAIaS!5cgiYx_VaCDsZXvUpb50mSBJ7VkCUJaPHaTggZLhD5I

11.  นสพ.เมืองรถม้า  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดประชุมผู้บริหารสถาศึกษา/ผู้ประสานงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ  ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 
https://mega.co.nz/#!DExGjKZZ!5A-mIMD6r5Maj2HHxRqujfEvZEUyp67ttk_RBwyWfIU

12.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  จัดการประชุม.....คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดประชุมผู้บริหารสถาศึกษา/ผู้ประสานงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ  ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 
https://mega.co.nz/#!XVBx2RpZ!Lamd4jMjOFKu9VPLOryKBdO0IVgwgeqejrEkZZKjXrE

13.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ประเภททั่วไป  ประจำปี  2557  ระหว่างวันที่  21 - 22  พฤษภาคม  2557
https://mega.co.nz/#!KJQ3yRYB!HWtD7w7uoDtKGL6_KIbgwzxBNdZC3XZwJ0YAYLCxsyM

14.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  อบรมครูภาษาไทยสู่อาเซียน
https://mega.co.nz/#!6JpC2AIT!UZXM1zx_ZzzuuXMLkf3ls2lisE8Zr8tJN3BjJgPTRmk

15.  นสพ.เมืองรถม้า  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมกับบัณฑิตยสถานจัดอบรม  ครูภาษาไทยสู่อาเซียน
https://mega.co.nz/#!jI5whQjI!ImADmz368sI5wjmWyuPWPm7HCZ1i6B4Ww2zpOPuPeAI

16.  นสพ.เมืองรถม้่า  สำนักศิปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดโครงการประกวดการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
https://mega.co.nz/#!jJIQECZQ!hxeFBGFh4V3O7OL96ZRl4795eGEOT52xR8yXur3tjYs

17.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดลำปาง
https://mega.co.nz/#!ic4B3KgA!oP0aRwnHheIWTrqDMGNErfUkloIKjyPssfcBOB2GRzA