ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

เชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

(1/1)

pr.lpru:
  วันนี้เวลา 16.30 น. ขอเชิญบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ณ บริเวณหลังอาคาร 1 สำนักงานคณะครุศาสตร์ (สำนักงานอธิการบดีเดิม)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version