ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

เชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

(1/1)

pr.lpru:
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยสโมสรอาจารย์-ข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่ ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง/วันสงกรานต์ โดยพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 21 เม.ย. 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานกิจกรรมหลังคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1 สำนักงานอธิการบดีเดิม)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version