Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ เมษายน 18, 2010, 12:16:43 pm

หัวข้อ: มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 1 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ เมษายน 18, 2010, 12:16:43 pm
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓  ปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการ สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๗,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดีชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคมภาคเช้าเวลา ๐๙– ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิกที่นี่
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1356