Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ มกราคม 19, 2011, 10:52:19 am

หัวข้อ: ม.ขอนแก่นจัดงานเทิดพระเกียรติฯ
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ มกราคม 19, 2011, 10:52:19 am
              ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานเทิดพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน เป็นประจำทุกปี กิจกรรมที่สำคัญคือ การจัดให้มีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินและปราชญ์อีสานได้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการความรู้ภูมิปัญญาอีสานกับการศึกษาในระบบ
             ดังนั้น เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้เจริญวัฒนาและเผยแพร่ในเกียรติคุณของท่านเหล่านั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักวัฒนธรรมจึงขอเชิญหน่วยงานส่งรายชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อคัดสรรเป็น “ศิลปินมรดกอีสาน” และ “วัฒนธรรมสัมพันธ์” ทั้งนี้สามารถส่งข้อมูลได้ภายในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://cac.kku.ac.th