Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง => สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน => ข้อความที่เริ่มโดย: Mr.Stanger ที่ กันยายน 18, 2010, 11:51:29 am

หัวข้อ: ประกาศรายชื่อหรือยังครับ สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ไม่ต้องเสียค่าเทอม
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Stanger ที่ กันยายน 18, 2010, 11:51:29 am
เงื่อนไข: เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป และผลงานทางวิชาการดีเด่น
อยากทราบว่าตอนนี้ประกาศรายชื่อหรือยังครับ แล้วจะทราบได้อย่างไรครับ 
ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: ประกาศรายชื่อหรือยังครับ สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ไม่ต้องเสียค่าเทอม
เริ่มหัวข้อโดย: education_lpru ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 04:58:38 pm
เฉพาะนักเรียนที่สมัครโควตา สังกัดคณะครุศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี) สาขาวิชา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย  คอมพิวเตอร์การศึกษา  ๔ สาขาวิชานี้  และต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  และให้มา...

สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดการสอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ 
ณ คณะครุศาสตร์  อาคาร ๑    วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ประกาศผลการคัดเลือก
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดประกาศผลการคัดเลือก วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓