Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ สิงหาคม 20, 2010, 09:35:46 am

หัวข้อ: สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการนำเข้าข้อมูลกำลังพลปี 2553
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ สิงหาคม 20, 2010, 09:35:46 am
(http://www.lpru.ac.th/release_party_lpru/wp-content/uploads/2010/08/Logo.gif)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ร่วมกับศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1 (ศปป.1) กอ.รมน. ได้จัดทำโปรแกรมระบบทะเบียนกำลังพลศปป.1 ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตไว้ 3 ช่องทาง
         http://hr.nccd.go.th
         http://www.nccd.go.th
         http://NISPA.nccd.go.th

 เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูลกำลังพล โดยในการเข้าสู่ระบบของกระทรวงศึกษาธิการ
 กำหนด Username คือ moe
             Password คือ antidrug
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม

   จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน ได้กำเนินการบันทึกข้อมูลรายชื่อกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2553 ลงโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
หากมีปัญหาการใช้โปแกรม กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานป.ป.ส โทร 022-470080หรือ  022-470901 ต่อ 1506-7
http://www.lpru.ac.th/release_party_lpru/?p=191