Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กรกฎาคม 15, 2010, 09:18:56 am

หัวข้อ: มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 2 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กรกฎาคม 15, 2010, 09:18:56 am
(http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2010/03/new2010-1.png)
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓

 —————–

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา   รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

๑.   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ  ๓    สังกัดคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

๒.   การรับสมัคร

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)


 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
      ๑.   ตำแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ  ๒    สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา

     ๒.   การรับสมัคร

  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  -  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015