Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 19, 2010, 02:33:12 pm

หัวข้อ: แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกพนักงานมหา'ลัย
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 19, 2010, 02:33:12 pm
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โดยกำหนดสอบคัดเลือก
ในวันที่ 21 พ.ค. 2553 และประกาศผลสอบในวันที่ 25 พ.ค. 2553 นั้น เนื่องจากวันที่ 21 พ.ค. 2553 มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
   ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกและวันประกาศผลสอบดังนี้คือ วันสอบคัดเลือกเปลี่ยนจากวันที่ 21 พ.ค. 2553 เป็นวันที่ 24 พ.ค. 2553
และวันประกาศผลสอบเปลี่ยนจากวันที่ 25 พ.ค. 2553 เป็นวันที่ 27 พ.ค. 2553
  (ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 7 เม.ย. 53)