Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ => ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า => ข้อความที่เริ่มโดย: พชรพร แก้วประเสริฐ ที่ กันยายน 12, 2012, 05:11:50 pm

หัวข้อ: กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน
เริ่มหัวข้อโดย: พชรพร แก้วประเสริฐ ที่ กันยายน 12, 2012, 05:11:50 pm
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน


               นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดเผยว่า     กองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จัดโครงการค่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ในวันที่ ๑-๒  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา  อำเภอเกาะคา    จังหวัดลำปาง    โดยมีพระครูสุนทร  ชัยมงคล (พระเบิร์ด) เป็นเจ้าอาวาส-ครูใหญ่โรงเรียนฯ  และพระวิทยากร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา   อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้นำนักศึกษา และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสาแก่นักศึกษาตามจุดเน้นอัตลักษณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ผู้ร่วมโครงการ เป็นผู้นำนักศึกษาภาคปกติ จากองค์การบริหารนักศึกษา  โดยการนำของนางสาวสุวิมล  ทองนา  นายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ และตัวแทนเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา  กว่า ๖๐ คน
             ทางด้านคุณบุญรักษา  ปัญญายืน   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา   เจ้าของโครงการฯ  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมการออกค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชนบท ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น ๒ วัน  ในช่วงระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาดังนี้  วันแรกเป็นการพัฒนาโรงเรียน โดยการแบ่งกลุ่มการทำงานตามจุดต่างๆ บริเวณโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา โดยปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้วโรงเรียน  อาคารเรียนต่างๆ   ในวันที่ ๒  ทำงานพัฒนาต่อ และส่งมอบงานให้กับโรงเรียน โดยมีพระครูสุนทร ชัยมงคล รับมอบผลงานการพัฒนาโรงเรียนพร้อมบันทึกภาพร่วมกัน   
        “ หลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษา จะมีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา   นักศึกษามีจิตสำนึกต่อสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้นำนักศึกษา และมีคุณลักษณะของบัณฑิตจิตอาสา ตามจุดเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”  เจ้าของโครงการอาสาพัฒนาค่ายผู้นำนักศึกษา กล่าวตอนท้าย    

                                      ----------------------------------- 

                                                                          งาน ปชส.กพน.มร.ลป. – ข่าว
หัวข้อ: Re: กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน
เริ่มหัวข้อโดย: darkmany ที่ มกราคม 10, 2013, 02:04:27 pm
อยากให้มี ค่ายบ่อยๆจังคิดถึงสมัยตอนยังเรียนอยู่เลย
หัวข้อ: Re: กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาชุมชน
เริ่มหัวข้อโดย: mikimiki ที่ มีนาคม 29, 2013, 04:17:38 pm
เยี่ยมค่า                                                                                                               casino (http://casino866.com) คาสิโน (http://www.casino1688-th.com) จีคลับ (http://casino866.com/Gclub.html) บาคาร่าออนไลน์ (http://www.casino-th.com)