Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กันยายน 06, 2012, 02:38:22 pm

หัวข้อ: มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 20 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กันยายน 06, 2012, 02:38:22 pm
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕
 - – - – - – - – - – -

         ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕    จำนวน  ๒๐  อัตรา   ไปแล้วนั้น
 
           บัดนี้  การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=8361