Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรับสมัครงาน => ประกาศรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ พฤษภาคม 31, 2012, 10:19:49 am

หัวข้อ: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประเภทพนง.มร.ลปสายวิชาการ 6 อัตรา
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ พฤษภาคม 31, 2012, 10:19:49 am
มร.ลป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทพนง.มร.ลป สายวิชาการ 6 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=7435