Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ พฤษภาคม 24, 2010, 09:22:15 am

หัวข้อ: แจ้งการเปลี่ยนชื่อและแบ่งส่วนราชการใหม่ของกองการแพทย์ทางเลือก
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ พฤษภาคม 24, 2010, 09:22:15 am
  ด้วยมีกฏกระทรวงแงส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126
ตอนที่ 98 ก วันที่ 28 ธ.ค. 2552 ได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และยกฐานะของกองการแพทย์ทางเลือกเป็รสำนักแพทย์ทางเลือก โดยอาคารสำนักงานตั้วอยู่ ที่อาคารกรมการแพทย์
6 (DMS 6) ชั้น 1 ถ.สาธาณณสุข 8 กระทรวงสาธาณณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 02-9659194
  ทั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : หนังสือราชการ ที่ สธ 0502.01/ ว 095 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ลงวันที่ 21 พ.ค. 2553)