Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ ธันวาคม 13, 2011, 11:11:23 am

หัวข้อ: สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการน้ำเน่า
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ ธันวาคม 13, 2011, 11:11:23 am
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการน้ำเน่าเสีย


    ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา ได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับสภาพวิฤตอุทกภัยและปริมาณน้ำจำนวนมากที่ยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นเวลานานและเริ่มเกิดการเน่าเสียและอาจมีสารพิษปนเปื้อนอันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและการดำรงชีวิตของคน สัตว์และพืช เพื่อส่งเสริมความรู็ที่ถูกต้องในการจัดการน้ำเน่าเสียและการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน จึงขอแจ้งวิธีการจัดการปัญหาน้ำเสียและวิธีการแก้ไขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม


http://www.lpru.ac.th/release_party_lpru/?p=646