ผู้เขียน หัวข้อ: ศิษย์เก่าคณะ วจก. ราชภัฏลำปางรวมตัวตั้งชมรม เปิดตัวด้วยการประกวดชื่อและโลโก้ชมรม  (อ่าน 2348 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ศิษย์เก่าคณะ วจก. ราชภัฏลำปางรวมตัวตั้งชมรม เปิดตัวด้วยการประกวดชื่อและโลโก้ชมรม
   ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตั้งแต่รุ่นแรกและล่าสุดรวมตัวก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เพื่อหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ประชุมรอบแรกได้ประธานผู้ก่อตั้งและจัดประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ของชมรม
   เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมศิษย์เก่าของคณะทั้งในส่วนที่สำเร็จการศึกษาภาคปกติ  ภาค กศ.บป.(เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) และผู้ที่ศึกษาในศูนย์จังหวัดลำพูน โดยทางคณะได้ให้สาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัด คัดเลือกศิษย์เก่าของแต่ละสาขาวิชาอย่างน้อย ๓-๕ คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า และได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการและประชุมในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๓ จากการประชุมดังกล่าวพบว่ามีศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการหลายท่านตอบรับเพื่อเป็นคณะกรรมการและเดินทางมาประชุมหารือเพื่อการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
   ทั้งนี้ ในการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์อุษา โบสถ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์             ฐานุษา สายสวาทดิ์  ที่ปรึกษาคณบดี ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย สำหรับการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในครั้งนี้ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดี              กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของทางคณะที่จะให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาออกไปกับศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งคณาจารย์ภายในคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันได้รับรู้ถึงประสบการณ์ด้านต่างๆ จากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาออกไปผ่านกิจกรรม โครงการ         ต่าง ๆ ที่คณะจะได้ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าจัดขึ้น  ในขณะที่ อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง รองคณบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสที่คณะก่อตั้งมาราว ๒๕ ปี และได้ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมและท้องถิ่นหลายหมื่นคน ทางคณะจึงเห็นว่าน่าจะมีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทายาการจัดการขึ้นเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ อันนำมาสู่ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยร่วมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย
   นอกจากนี้ จากการประชุมคณะกรรมการผู้ก่อตั้งชมรมฯ นั้นทางคณะกรรมการได้มีการลงมติแต่งตั้งให้คุณราชิต ตั้งพระกิตติคุณ เจ้าของและผู้จัดการร้านไอสไตล์สตูดิโอ  เป็นประธานคณะกรรมการผู้ก่อตั้งชมรม รวมทั้งคณะกรรมการยังมีการลงมติให้มีการประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ของชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาภายในคณะได้ร่วมกันคิดและออกแบบ อันนำไปสู่การใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการประกวดไปใช้ในนามของชมรมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งชื่อและตราสัญลักษณ์ของชมรมเพื่อประกวดชิงทุนการศึกษา โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๔๕