Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2014, 04:40:41 pm

หัวข้อ: โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2014, 04:40:41 pm
(http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2014/01/news-240257.jpg)

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน 5 หลักสูตร
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจะจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน  5 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.2-6)

4. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาจีนประถมศึกษา (ป.2-6)   

5. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา สำหรับบุคคลทั่วไป

          สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 6 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์  054-237-399  ต่อ 6002  โทรสาร 054-237-388-89 มือถือ 081- 950 – 2340 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เอกสารเพิ่ม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11242