ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2555  (อ่าน 3514 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_jip

  • lpru 02

  • ออฟไลน์
  • **

  • 50
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 03:23:07 pm »
1. ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมการอำนวยการกลาง  หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่นระหว่าวันที่  6 – 17  กรกฎาคม  2555
2. อ.ปิยะรัตน์  ทองธานี  รองคณบดี , นางสาวลัดดา  กาจารี  หน.สำนักงานคณบดี , นางทองเพ็ชร  กาวิละ  ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร , นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555
3. นางสาวจุติมา  เมทนีธร  รอง ผอ.สำนักวิทยบริการฯไปติดต่อราชการเรื่องอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  12 – 14  พฤษภาคม  2555
4. ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดี  ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการระดับชาติ  พ.ศ.  2555  “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี”
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่  10 – 11  พฤษภาคม  2555
5. ผศ.ว่าที่  ร.ต.  นิรันดร์  ภักดี  ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดทำวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาเอก  ณ  จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤษภาคม  2555
6. นายปริตต์  สายสี  รองคณบดี , นางสาวสุธิดา  พลชำนิ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานการอบรมครูโรงเรียนตำรวจ  ตระเวนชายแดน  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  7 – 11  พฤษภาคม  2555
7. ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  ไปราชการเรื่อง  ร่วมเปิดโครงการอบรมครูโรงเรียตำตรวจตระเวนชายแดน  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 
8  พฤษภาคม  2555
8. นายอัคจร  แม๊ะบ้าน อาจารย์ , นายสมฤทธิ์  จันขันธ อาจารย์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  แพร่ 
อุตรดิษถ์  นะวนที่  11  พฤษภาคม และ ระหว่างวันที่  14 – 15  พฤษภาคม  2555
9. นางสาวตุลาภรณ์  แสนปาน  อาจารย์  ไปราชการเพื่อบรม  เรื่อง  การเขียน การผลิต  และการเผยแพร่ตำรา  หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา 
ณ  โรงแรมฟูรามา  จอมเทียนบีชพัทยา  จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ 16 – 20  พฤษภาคม  2555
10. นายธานิลทร์  คูพูนทรัพย์  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  สถิติในการวิเทศน์ความสัมพันธ์ฯ  ณ  กทม.  ระหว่างวันที่  14 – 18  พฤษภาคม  2555
11. อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย  ไปราชการเรื่อง  การประสานงาน  ตำรา  /เอกสารประกอบการสอน  ที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555
12. นางสาวพัชรินทร์  ใบจันทร์  จนท.บริหารงานทั่วไป , นางสาวรุ่งระวี  ปวนปันวงศ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง 
การพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่
19 – 20  พฤษภาคม  2555
13. นายพิภพ  แซ่ตั้ง  อาจารย์ , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถ , พร้อมนักศึกษาจำนวน  2  คน  ไปราชการโครงการส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การใช้ประโยชน์  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระหว่างวันที่  23 – 25  พฤษภาคม  2555