ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 20 เมษายน 2555  (อ่าน 3035 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 20 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 01:12:57 pm »
1.   ผศ.ศิรินารถ  วัฒนกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  ไปราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ประเมินประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ณ  ห้องประชุมกรรมการสถานศึกษา 
ชั้น 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เมื่อวันที่  18 – 19  เมษายน  2555
2.   นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา , ผศ.กาญจนา  คุมา , นางสาวปิยะรัตน์  ทองธานี  อาจารย์ ,
นางสาวฐิติกานต์  สุริยะสาร  อาจารย์ , นายพิฑูร  กาญจนพันธ์  อาจารย์  พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  จำนวน  17  คน
ไปราชการเพื่ออบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานประกันคุณภาพและการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
และศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจำปีงบประมาณ  2555  ณ  จังหวัดภาคตะวันตก  ในวันที่  27  -  30  เมษายน  2555
3.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  ไปราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรับบัตรคิวเลขที่นั่งผู้เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  2554  ชั้น  ป.ม.  ในวันที่  24  เมษายน  2555
4.   นายสมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองภาคเหนือ  ณ  โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  18 – 19  เมษายน  2555
5.   นางสาวสุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี  Rotary  International  Convention  2012  ณ  ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี  ในวันที่  5 – 10  พฤษภาคม  2555
6.   นายสมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเรื่อง  “การประเมินภายนอกและการเตรียมความพร้อมต้อนรับอาเซียน” 
ณ  โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร  (กบินทร์บุรี)  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  19 – 20  เมษายน  2555
7.   ดร.ชุติกานต์  รักธรรม  อาจารย์ระดับ 7 ,  นางสาวนิลวรรณ  ชมภูโคตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ,
นางสาวอริศรา  พรหมคำปา  นักวิชาการภาษาอังกฤษ , นายสามารถ  พยัคฆ์น้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,
นางสาวนนทยา  จินะบิน  นักวิชาการภาษาอังกฤษ , นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย  พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ในวันที่  30  เมษายน – 4  พฤษภาคม  2555
8.   อ.ดร.รวิภา  ยงประยูร  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อ.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,
อ.ลิขิต  ศิริ  เจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  8  คน  ไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ สวทช. 
เรื่อง  การจัดทำก้อนเพาะเห็ดอย่างมีคุณภาพโดยปราศจากราเขียว  ณ  กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น  ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง 
เมื่อวันที่  20  เมษายน  2555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2012, 01:18:09 pm โดย pr_hom »