ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 12 เมษายน 2555  (อ่าน 2895 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 12 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 11:34:09 am »
1.   นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ไปราชการเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในวันที่  26  เมษายน  2555
2.   นางสาวบุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน  นักวิชาการศูนย์นักศึกษานานาชาติ ,
นางสาวบัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์  อาจารย์ ,  นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง และดูแลรับรองคณะผู้แทนวิทยาลัยตำรวจยูนนานที่ขอศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และประชุมความร่วมมือทางการศึกษา  ในระหว่างวันที่  17 – 19  เมษายน  2555
3.   นางจารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม  LISREL  โปรแกรมทางสถิติ
สำหรับการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  และสังคมศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในวันที่  20 – 26  พฤษภาคม  2555
4.   นายชัยวัฒน์  สัตย์ซื่อ  เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา , นายอลงกรณ์  ปุณี  คณะกรรมการองค์การบริการนักศึกษา ,
นายอรรณพ  คำวัง  พนักงานขับรถยนต์  ไปติดต่อราชการเรื่อง  ประเพณีสงกรานต์  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  12  เมษายน  2555