ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 10 เมษายน 2555  (อ่าน 2887 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 10 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 11:24:48 am »
1.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี , นายทนงศักดิ์  ศรีสมสอน  ผู้ฝึกสอน , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถยนต์ 
พร้อมนักศึกษาจำนวน  6  คน  ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  39  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา 
ในระหว่างวันที่  28  เมษายน  -  10  พฤษภาคม  2555
2.   ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงศ์  รองอธิการบดี , นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี , นายวรากร  เนือยทอง 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน , นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการ
เพื่อการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี  ณ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่  11  เมษายน  2555
3.   นายธานินทร์  คูพูลทรัพย์  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  Research  Zone  Phase  59 
ในเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน  ณ  สภาวิจัยแห่งชาติ  ในวันที่  17 – 20  เมษายน  2555
4.   อาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ  ครั้งที่ 1  ณ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  4 – 5  เมษายน  2555
5.   ผศ.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน  ศาลจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  10 – 11  เมษายน  2555
6.   นางสาวนันทิยา  สมสรวย  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยประจำปีงบประมาณ  2553  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม 
ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ในวันที่  23 – 24  เมษายน  2555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2012, 11:28:15 am โดย pr_hom »