ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 5 เมษายน 2555  (อ่าน 2814 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 5 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 11:21:23 am »
1.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถยนต์ , พร้อมนักศึกษาจำนวน  7  คน 
ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  39  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา 
ในระหว่างวันที่  28  เมษายน  -  10  พฤษภาคม  2555
2.   ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดี , นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี , นางพัชรินทร์  ขุนเทา  หัวหน้างานพัสดุ ,
นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ , นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน  นิติกรปฏิบัติการ , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถยนต์ 
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  “สารพัดปัญหาการพัสดุ  และระบบ e-GP  ระยะที่ 2 ”  ณ  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา 
ในวันที่  25 – 26  พฤษภาคม  2555
3.   นายสมพร  ติ๊บขัด  อาจารย์ , นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล  อาจารย์ , นายปฐมพงศ์  พรมมาบุญ  อาจารย์ , นายประสงค์  หน่อแก้ว  อาจารย์ 
ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  นิคมอุตสาหกรรม  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2555