ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 4 เมษายน 2555  (อ่าน 2913 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 4 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 11:15:46 am »
1.   ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี , นางกิ่งดาว  หนองหลิ่ง 
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  นข 4375  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2555  ณ  สนามบินเชียงใหม่  เมื่อวันที่  7  เมษายน  2555
2.   นางสาวตุลาภรณ์  แสนปรน  อาจารย์ , นางสาวทัตพิชา  ชลวิสูตร  อาจารย์ , นายภาณุวัฒน์  สกุลสืบ  อาจารย์ ,
นายณัฐนรินทร์  เมธีวุฒินันทน์  ภาณุภัทรธนวัฒน์  อาจารย์ , นายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม
เรื่อง  ทีทรรศน์ภาษา  วรรณกรรม  วัฒนธรรม  การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน  ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กรุงเทพฯ 
ในวันที่  2 – 5 พฤษภาคม  2555
3.   นางฐานุษา  สายสวาสดิ์  อาจารย์  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 
ในวันที่  11  พฤษภาคม  2555
4.   นางฐานุษา  สายสวาสดิ์  อาจารย์  ไปนิเทศนักศึกษา  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2555
5.   นางดวงใจ  ปีเย่  อาจารย์  ไปเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  “หมอกควัน  ไฟป่า  และการเผาในที่โล่งแจ้ง” 
ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2555
6.   นายสมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์  ไปราชการกรุงเทพฯเพื่อประสานติดต่อสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง การรับรองหลักสูตร 
และเข้าร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่  3 – 4  เมษายน  2555« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2012, 11:18:21 am โดย pr_hom »