แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 35 36 37 38 39 [40] 41
586
1.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-may14-53.pdf

2.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๔ รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-may15-53.pdf

3.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๓๒ รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-may16-53.pdf

587
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องชั้น 8 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยเงินนอกงบประมาณ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงิน 186,400.-บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-April-300453.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

590
สามารถติดต่อ ฝ่ายงานวิชาการ หรือฝ่ายกองบริการการศึกษา หรือฝ่ายหลักสูตร อาคารโอฬาร ชั้น 1

 โทร-054-237399


591
LPRU..New 53 / Re: ข่าวประจำเดือน เมษายน 53
« เมื่อ: เมษายน 23, 2010, 04:50:40 pm »
ขอบคุณสำหรับข่าวสาร น่ะคับ

592
พร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในสิ่งที่ได้บอกมาน่ะคับ


 

593
ข้อมูลไม่ได้หายหรอกคับ  backup ข้อมูลได้แล้ว แต่ตอนเวลาสร้างบอร์ดมันมีปัญหากับตารางนิดหน่อย

 กำลังแก้ไขข้อมูล

594

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร (ICT-Information and Communication Technology) เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคม/เศรษฐกิจแห่งความรู้  (knowledge-basedeconomy/society) การใช้ e-Learning นับเป็นวิถีทางอย่างหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน โดยการใช้วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษา
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดศักยภาพแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดหลักสูตรการจัดทำ e-Learning ให้แก่คณาจารย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

    แจ้งยกเลิกการอบรม การจัดทำ e-Learning รุ่นที่ 1ในวันที่ 7 เมษายน 53

   1. หลักสูตร  การจัดทำ e-Learning และ e-Book  จำนวน 2 รุ่น
         
   รุ่นที่ 2  จะทำการอบรมในวันที่  19-21 เมษายน 2553

   2. หลักสูตร การสอนออนไลน์ จำนวน ๑ รุ่น วันที่ 22-23 เมษายน 2553

ข้อดีของ e-Learning

  1. e-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านมัลติมีเดียที่ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างมีระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียว
  2. e-Learning ช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา
  3. e-Learning ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลใดก่อนหรือหลังก็ได้ ตามพื้นฐานความรู้ ความถนัด และความสนใจของตน ทำให้ได้รับความรู้และมีการจดจำที่ดีขึ้น
  4. e-Learning ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพื่อน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย
  5. e-Learning เป็นการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคน จะได้รับเนื้อหาของบทเรียนเหมือนเดิมทุกครั้ง
  6. e-Learning ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมทั้งเนื้อหามีความทันสมัย และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันที
  7. e-Learning ทำให้เกิดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในวงกว้างขึ้น เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

      อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถลงชื่อได้ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือโทรภายใน 6000หรือ 054-241022 หรือ อีเมล์มายัง webmaster@lpruac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://comcentre.lpru.ac.th/New-com/?p=6

595

เนื่องด้วยในวันที่ 5เมษายน 2553 เวลาประมาณ 11.00น. ได้รับแจ้งจากทางคณะมนุษย์ศาสตร์ว่าไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการตรวจสอบปัญหาโดยเร่งด่วน และพบว่าได้เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้สาย Fiber Optic ที่บริเวณ 4 แยก หน้าโรงยิม ก่อนตรงไปที่ตึกโอฬาร  จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ คาดว่า ต้นเพลิงน่าจะเกิดจากการที่สายโทรศัพท์เกิดการลัดวงจร เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ทำให้ฉนวนละลายและเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น ทำให้เกิดการไหม้สาย Fiber Optic ไปด้วย   เป็นเหตุให้ขณะนี้จะมีหน่วยงานดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้

1.  คณะครุศาสตร์ อาคาร 1
2.  ตึกอาลัมพางค์
3.  อาคาร 4 รปม.
4.  อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์
5.  อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต


**มีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง***

    ซึ่งในขณะนี้ทางศูนย์ได้เร่งดำเนินการประสานงานในการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้เร็วที่สุดต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

596
มร.ลป แจ้งกำหนดการการรับพระราชทานปริญญาบัตรและซ้อมใหญ่ ประจำปี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งกำหนดการพิธีแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมจันทน์ผา

รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1497

597
มร.ลป รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ (เพิ่มเติม) นั้น เนื่องจากมีนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาการรับสมัครและกำหนดวันสอบคัดเลือกเพิ่มเติมดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการต่างๆทั้งศูนย์ลำพูนและลำปาง

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1111

598
มร.ลป ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคกศ.บป)การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ภายนอกมหาวิทยาลัยรุ่นที่ ๑๑   (ศูนย์ลำพูน)  รุ่นที่ ๒๕(ศูนย์ลำปาง)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   
ด้วยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  และระดับปริญญาตรี  ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับดังนี้

 


เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
รุ่นที่ ๒๔/๓ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๒

———————————-
    ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๒ ปีอุตสาหกรรมลำปาง จึงประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๒ ปีเวลาศึกษาในวันเสาร์(หลังอนุปริญญา) สาขาวิชาเทคโนโลยี(เทคโนโลยีก่อสร้าง) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ(กศ.บป.) หลักสูตรวิทยา(หลังอนุปริญญา) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) ซึ่งใช้ñ อาทิตย์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1249

600
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ส่งหลักฐานค่าเล่าเรียนเทอม 1/2552
http://snk.lpru.ac.th/err152.html

หน้า: 1 ... 35 36 37 38 39 [40] 41