แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 34 35 36 37 38 [39] 40 41
571
เรียบร้อยคับ

  แก้ไขและดำเนินการเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

572
ให้นักศึกษา รีบติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยด่วน


        ฝ่ายงาน กองบริการการศึกษาหรืองานหลักสูตร ได้ ณ อาคาร โอฬาร โรจน์หิรัญ
  เบอร์โทร 054-237399 ต่อ 3819 ติดต่อฝ่ายงาน

573


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้ารับการอบรม Internet เพื่อการศึกษา ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2553
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

574
การย้ายคณะ/สาขา
สามารถทำได้คับ ให้นักศึกษาติดต่อฝ่าย งานหลักสูตร หรืองานทะเบียนและปประมวลผล ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
 :D ;D :D ;D

575
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๒๐ อัตรา นั้นบัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์และประทับตราวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

http://www.lpru.ac.th/recruitment_53/acharn_53/Announced-170553.pdf

576

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2553

http://www.admission.cmru.ac.th/entrance/2010/

577
นักศึกษา สามารถติดต่อ ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผลได้ที่ ชั้น ๅ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญน่ะคับ

   อาจจะได้คำตอบที่แน่ชัด

578
LPRU..New 53 / ข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 53
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 09:20:40 am »
ฉบับที่ 17
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew17_10-16_05_53.pdf

ฉบับที่ 18
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 23 พฤษภาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew18_17-23_05_53.pdf

ฉบับที่ 19
ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 53
http://www.lpru.ac.th/news/information/news53/lprunew19_24-30_05_53.pdf

579
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง F.M. 105.5 MHz ถ่ายทอดเสียงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จากหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทาง F.M. 105.5 MHz "ราชภัฏเรดิโอ" และ www.lpruradio.com และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามรับฟังรายการพิเศษ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz

http://www.nitade.lpru.ac.th/radio/

580
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนครั้งที่  ๓/๒๕๕๓

—————

    ตามที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการ  สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๗,๙๔๐  บาท   จำนวน  ๑  อัตรา  นั้นบัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

581
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม)ปีการศึกษา 2553
เฉพาะระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี 
ภายในวันที่  5 – 6  พฤษภาคม  2553  เวลา  08.30 – 15.00 น.
ณ  งานบริการการศึกษา  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ    ชั้น 1   ห้อง 3811

582
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2553

583
กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2553

584
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  รุ่นที่  ๒๔/๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ซึ่งได้เปิดรับสมัครระหว่าง  วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น  บัดนี้การรับสมัครนักศึกษาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1630

585
เรื่อง  สอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-June-17-53.pdf

เรื่อง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา กั้นผนังห้องชั้น 8 อาคารโอฬาร จำนวน 1 งาน   ราคากลาง 186,400.-บาท

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-June-05-53.pdf

หน้า: 1 ... 34 35 36 37 38 [39] 40 41