แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ... 41
436
แจ้งมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคกศบ.ป และภาคปกติ

http://www.lpru.ac.th/calendar2010/

437
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ – บริษัท City Hubs ร่วมกับ E-SAAN Software Park (ม.ขอนแก่น) – (เริ่ม ก.พ. 54) 

ด้วยบริษัท City Hubs ร่วมกับศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-SAAN Software Park) องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดอบรมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2554 โดยจัดอบรมที่อาคารศูนย์วิชาการชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มีรายละเอียดหลักสูตรอบรมดังนี้

1)   หลักสูตรอบรม Advance Professional Microsoft Office (รุ่นที่ 1-3)
"ยกระดับการใช้งาน Microsoft Office Word/Excel/PowerPoint
ในองค์กรของคุณอย่างมืออาชีพ 
เน้นให้คุณประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้จริงและมีประสิทธิภาพ"

รุ่นที่ 1: วันจันทร์ที่ 21 – พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
รุ่นที่ 2: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน – อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554
รุ่นที่ 3: วันจันทร์ที่ 6 – พุธที่ 8 มิถุนายน 2554

รายละเอียดหลักสูตร สามารถคลิกดูได้ที่ลิงค์**:
http://www.cityhubs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50&catid=1&Itemid=21


2)    หลักสูตรอบรมสร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla (รุ่นที่ 4-6)

“Step-to-Step สร้างเว็บไซต์ในองค์กรด้วย Joomla
ใครๆ ก็เขียนเว็บได้ไม่ต้องรู้เรื่องเขียนโปรแกรม,
เปิดอบรมต่อเนื่องสานต่อความสำเร็จรุ่นที่ 4-6
พิเศษ ผู้เข้าอบรมได้พื้นที่เว็บไซต์ + โดเมนฟรี 1 ปี”

รุ่นที่ 4: วันศุกร์ที่ 18  – อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม  2554
รุ่นที่ 5: วันศุกร์ที่ 8  – อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554
รุ่นที่ 6: วันศุกร์ที่ 13  – อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ดูได้ที่ลิงค์**:
http://www.cityhubs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&catid=1&Itemid=21

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่ http://www.cityhubs.net

“ทุกหลักสูตรเน้นผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงด้วยวิทยากรและทีมงานมากประสบการณ์”

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดโครงการอบรมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอบรมแก่ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน

ทางโครงการสามารถจัดทำหนังสือเชิญสำหรับท่านที่ต้องการนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่าน และสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์)
อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์:  0-4320-2426  ต่อ  114,115,120   มือถือ 086-459-7440
โทรสาร: 0-4320-2292 email: tt@esswpark.org , ladaban@esswpark.org

วิทยากรอบรม: กษิติ พันธุ์ถนอม
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
โทร. 088-557-3497-8
E-Mail: comthaitip@gmail.com   
Home Page: http://www.cityhubs.net 

438
สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.เชิญร่วมงาน ๓๙ ปีราตรีราชภัฏ


 นายสุธี วัฒนวิเชียร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดงาน “๓๙ ปี ราตรีราชภัฏลำปาง” ขึ้นในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โดยทางสมาคมฯ ขอเชิญศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่สมัยวิทยาลัยครูลำปาง สถาบันราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางร่วมงาน “๓๙ ปี ราตรีราชภัฏลำปาง” ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๔๑๐๒๐ ,๐๘๑-๙๘๐๐๙๖๖, ๐๘๑-๐๒๑๙๙๙๖


439
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัคร นศ.ภาคกศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ทั้งที่ลำปางและศูนย์ลำพูน

     นายวิรัช ไชยรักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่าเนื่องด้วยในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป การบัญชี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร (รับสมัครเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
ในส่วนของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนั้นทางมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ งานบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่สนใจต้องการสอบถามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัย         ราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๕๐ หรือ
อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th

440
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอปชส.เพื่อส่งบทความเผยแพรในวารสารวิจิตรศิลป์
 ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารวิจิตรศิลป์ เป้นวารสารรายเดือน  6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปไดีมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
     ในครั้งนี้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ รือบทความงาสนสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทรรศน์ มายั้งคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

เกี่ยวกับสาขาวิชา
http://www.finearts.cmu.ac.th/


441

ข่าวใหญ่ข่าวดีมาแล้วคับนักศึกษา
ศูนย์คอมแจ้ง เปิดการทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ (Exit Examination)
เพื่อวัดทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ทุกโปรแกรมวิชาเพื่อเป็นการวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
กำหนดการเปิดรับสมัคร-ค่าสมัคร 20 บาทเท่านั้น เปิดรับสมัครทุกวัน

วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา13.00-15.00 น.

442
โครงการจัดสรรทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
* * * * * * * * *

 ๑.  ที่มาและการจัดสรรทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

       มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอกจินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. (พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๒) ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือ การส่งเสริมหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การจัดอภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
      คณะกรรมการมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาในการประชุมครั้งสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๕ ทุน ดังนี้

        ๑.๑   ทุนสนับสนุนการทำสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       ๑.๒   ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       ๑.๓   ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ทุนเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ จำนวนทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

      ๒.๑  เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
     ๒.๒   เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
     ๒.๓   เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น

      มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 5 ทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

 ดูรายละเอียดหรือ download โครงการจัดสรรทุนฯ (แบบ วพ. 1)
  และแบบข้อเสนอวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (แบบ วพ. 2) ได้


แบบ วพ. ๑
แบบ วพ. ๒

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.ocsc.go.th
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000131&newsID=nws0001895

443
มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในปีพ.ศ2554

โครงการจัดสรรทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
* * * * * * * * *
 
๑.  ที่มาและการจัดสรรทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

       มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอกจินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. (พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๒) ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือ การส่งเสริมหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การจัดอภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
      คณะกรรมการมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาในการประชุมครั้งสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๕ ทุน ดังนี้

        ๑.๑   ทุนสนับสนุนการทำสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       ๑.๒   ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       ๑.๓   ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ทุนเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ จำนวนทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

      ๒.๑  เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
     ๒.๒   เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
     ๒.๓   เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น

      มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 5 ทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

 ดูรายละเอียดหรือ download โครงการจัดสรรทุนฯ (แบบ วพ. 1)
  และแบบข้อเสนอวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (แบบ วพ. 2) ได้


แบบ วพ. ๑
แบบ วพ. ๒
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.ocsc.go.th
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000131&newsID=nws0001895

444

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ประเภทรับตรง ประจำปี 2554


รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร ประเภท (เทียบโอนรายวิชา)
การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ ณ สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
โดยกำหนดยื่ใบสมัคร ระหว่างวันที่ 5-28 มกราคม 2554

การส่งรายชื่อ
ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัคร
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?page_id=3627

445
LPRU..New 54 / ประจำเดือน มกราคม
« เมื่อ: มกราคม 13, 2011, 11:40:59 am »
ฉบับที่ 01
ระหว่างวันที่  12 มกราคม 54
http://www.lpru.ac.th/news/information/news54/news-online-vol1-120154.pdf

ฉบับที่ 02
ระหว่างวันที่  19 มกราคม 54
http://www.lpru.ac.th/news/information/news54/news-online-vol2-190154.pdf

ฉบับที่ 03
ระหว่างวันที่  27 มกราคม 54
http://www.lpru.ac.th/news/information/news54/news-online-vol3-270154.pdf

446
ประจำเดือน มกราคม 2554
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-jun-54-110154.pdf

เรื่อง ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Cancel-280154.pdf


447

ม.ราชภัฏลำปางเดินหน้ามาตรการจัดระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

      อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงนามความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ในการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้น ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการจัดระเบียบจราจรโดยกำหนดให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกรายทั้งในส่วนของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยต้องสวมหมวกนิรภัยตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามทางมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย      จอดรถจักรยานยนต์ไว้ด้านนอกและให้เดินเข้ามหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดระเบียบจราจรดังกล่าว

      ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดระเบียบจราจรดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบและการปฏิบัติตามกฏจราจร

448
แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา

http://www.lpru.ac.th/calendar2010/

449
การจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2011 SPUC National Conference มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวที สำหรับการนำเสนอ ผลงานวิชาการที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการอิสระทั่วไปให้เกิด การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาการของกันและกัน อันจะทำให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวางและ เข้มแข็งมากขึ้น

      ในปีการศึกษา 2553 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรียึดมั่น และเชื่อมั่นในคุณภาพทางวิชาการ และคุณภาพ ทางวิชาการเท่านั้น ที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษายืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความผันผวนทาง เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในฐานะผู้จัดงานประชุมวิชาการ 2011 SPUC National Conference ในปีนี้ ขอเชิญนักวิจัยและนักวิชาการส่งบทความ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี และหวังว่าจะได้มี โอกาสพัฒนางานวิชาการร่วมกันในลักษณะทีมงาน หรือเครือข่ายในโอกาสต่อไป
http://www.east.spu.ac.th/academic_spuc/

450
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๓,๑๗/๒๕๕๓,๑๘/๒๕๕๓

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา    ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3  อัตราบัดนี้    คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว    จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าว

http://www.lpru.ac.th/recruitment_53/notioce_53/notice_Staff_list_53(16-18)-3-291253.pdf

หน้า: 1 ... 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 ... 41