แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 ... 41
421
ขอบคุณทุกท่าน ****** ร่วมแก้ปัญหาต่างๆๆๆ

422
ติดต่อ 

 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือกองบริการการศึกษา

  054-237399 ต่อ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือกองบริการการศึกษา

   

423
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_March(3)-110754.pdf

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น จำนวน ๔ เครื่อง 
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_March(4)-110754.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_March(1)-140354.pdf


424
สอบถามปัญหาต่างๆ / Re: การเรียนซัมเมอร์
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 09:32:00 am »
แจ้งนักศึกษา มร.ลป
*****ครุศาสตร์เป็นหลักสูตร 5 ปี อยู่แล้ว เรียน 5 ปีเต็ม ****

426
]

]สวท.มรลป จัดโครงการ“IT รักษ์โลก ครั้งที่ ๒”และโครงการ “Book รักษ์โลกครั้งที่ ๑”
  ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้จัดโครงการ “ITรักษ์โลก ครั้งที่ ๒” และ“Book รักษ์โลก ครั้งที่ ๑”ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์ผลงานจากเศษวัสดุคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และเศษหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่เหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถผลิตผลงานเพื่อสร้างมูลค่า เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและลดมลภาวะในชุมชนได้ในทางหนึ่ง ในการนี้ ได้แนบแบบสำรวจความต้องการ การขอรับบริการวิชาการ  ที่หน่วยงานของท่าน มีความประสงค์อยากให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้แก่หน่วยงานของท่าน ซึ่งแบบสำรวจความต้องการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเก็บเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการบริการแก่หน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไป โดยนำส่งแบบสำรวจความต้องการ   การขอรับบริการวิชาการทางโทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๔๑๐๒๒

เว้บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://arit.lpru.ac.th/

สำนักงานผู้อำนวยการโทร /โทรสาร ๐๕๔-๒๔๑๐๒๒
มือถือ ๐-๘๙๑๙-๒๐๘๕๑ นางนิศารัตน์  กันทะเครือ (ผู้ประสานงาน)


427
]

]สวท.มรลป จัดโครงการ“IT รักษ์โลก ครั้งที่ ๒”และโครงการ “Book รักษ์โลกครั้งที่ ๑”
  ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้จัดโครงการ “ITรักษ์โลก ครั้งที่ ๒” และ“Book รักษ์โลก ครั้งที่ ๑”ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการประดิษฐ์ผลงานจากเศษวัสดุคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และเศษหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่เหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถผลิตผลงานเพื่อสร้างมูลค่า เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและลดมลภาวะในชุมชนได้ในทางหนึ่ง ในการนี้ ได้แนบแบบสำรวจความต้องการ การขอรับบริการวิชาการ  ที่หน่วยงานของท่าน มีความประสงค์อยากให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้แก่หน่วยงานของท่าน ซึ่งแบบสำรวจความต้องการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเก็บเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการบริการแก่หน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไป โดยนำส่งแบบสำรวจความต้องการ   การขอรับบริการวิชาการทางโทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๔๑๐๒๒

เว้บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://arit.lpru.ac.th/

สำนักงานผู้อำนวยการโทร /โทรสาร ๐๕๔-๒๔๑๐๒๒
มือถือ ๐-๘๙๑๙-๒๐๘๕๑ นางนิศารัตน์  กันทะเครือ (ผู้ประสานงาน)


428
เดือน กุมภาพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๔ ชั้น ๒ และชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/February-(1)280254.pdf

เดือน มีนาคม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศิลปวัฒนธรรม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/march-(1)020354-00.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกองพัฒนานักศึกษา
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/march-(1)020354-01.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งบานประตูห้องเรียน อาคาร ๑ และ อาคาร ๗
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_54/march-(1)020354-02.pdf


429
อยู่ที่การรับสัญญาณ คับ

430
ทาง IT Bakery มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android
หลักสูตร 2 วัน 2,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยทาง SIPA จะให้การสนับสนุนห้องอบรม
จัดอบรมที่ ศูนย์ราชการ อาคาร B ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 3 - 4 มีนาคมนี้
www.thaiopensource.org

ท่านที่สนใจโปรดลงชื่อเพื่อแจ้งความจำนงค์ได้ที่

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFlYTDltUjZiX3VqODRtMF9yUUxpLWc6MQ

หรือ sms: 086 895 2976 (English Only)

กรุณาอย่าโอนเงินก่อนที่ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่ง

==========================================================================
หลักสูตรการพัฒนาแอนดรอยแอพพริเคชั่นขั้นพื้นฐาน (2 วัน)

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจภาพรวมการทํางานของระบบปฏิบัติการแอนดรอย
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา Java

วันที่ 1
- แนะนําระบบปฏิบัติการแอนดรอย
- การติดตั้งเครื่องมือ และชุดพัฒนา (Eclipse, ADT และ Android SDK)
- การใช้งาน ADT และ Android Emulator
- แนะนํา API Demos ของแอนดรอย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
- ทดลองสร้าง Hello World Android Application และแนะนําโครงสร้างโปรเจก
- การออกแบบ User Interface พื้นฐาน
- การใช้งาน Resource ไฟล์ต่างๆ
- ทดลองสร้าง My first android application (การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย)
วันที่ 2
- การใช้งาน Intent และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Activity
- การใช้งาน Context Menu, Pop-up Dialog, Toast
- การพัฒนา List Activity
- การพัฒนา Map Activity
- Hardware Sensor และ Location Base Service
- การเรียกใช้งานฟังก์ชันการทํางานอื่นๆที่นิยมใช้งาน
- การ Publish application ไปยัง Android Market
- แนวทางการนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

====================================================

IT Bakery Co.,Ltd.

431
   ต้องการรูป  ขาวดำหรือคับ 

  ให้น้องๆมาติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้เลยคับ  ชั้น 1 อาคารโอฬาร ฝั่งขวามือน่ะคับ

432
มร.ลป ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาได้ประกาศรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี4ปี(เทียบโอนรายวิชา)  ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่  5 – 28มกราคม  2554 นั้น   บัดนี้มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา 2554  แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=4001

433
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ – (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ) – (เริ่มมีนาคม 54) 

ด้วยศูนย์สนับสนุนและถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรอบรม สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla

มีรายละเอียดหลักสูตรอบรมดังนี้
หลักสูตรอบรมสร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
(วิทยากร: กษิติ พันธุ์ถนอม, บริษัท City Hubs, เชี่ยวชาญการจัดหลักสูตรอบรมกว่า 30 หลักสูตร)

“Step-to-Step สร้างเว็บไซต์ถึงระดับองค์กรด้วย Joomla
ใครๆ ก็เขียนเว็บได้ไม่ต้องรู้เรื่องเขียนโปรแกรม,
เปิดอบรมต่อเนื่องสานต่อความสำเร็จมากว่า 2 ปี
พิเศษ ผู้เข้าอบรมได้พื้นที่เว็บไซต์ + โดเมนฟรี 1 ปี
คุณมีเว็บไซต์แน่นอนเมื่อผ่านการอบรม”

วันจันทร์ที่ 14  – พุธที่ 16 มีนาคม  2554
จัดที่อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ดูได้ที่ลิงค์**:
http://www.cityhubs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=1&Itemid=21

(ลิงค์สำรอง: http://oss4corp.cs.sci.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=9)

“เน้นผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงด้วยวิทยากรและทีมงานมากประสบการณ์”

หลักสูตรอบรมอื่น ๆ ที่จัดโดยศูนย์สนับสนุนและถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร
สามารถเข้าไปดูได้ที่: http://oss4corp.cs.sci.ku.ac.th/

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดโครงการอบรมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอบรมแก่ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน

ทางโครงการสามารถจัดทำหนังสือเชิญสำหรับท่านที่ต้องการนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่าน และสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สนับสนุนและถ่ายทอดโอเพนซอร์สเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 5072 (คุณวิลาวัณย์)
โทรสาร. 02-942-8488

วิทยากรอบรม: กษิติ พันธุ์ถนอม
บริษัท City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 088-557-3497-8
E-Mail: comthaitip@gmail.com   
Home Page: http://www.cityhubs.net 


434
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-020254.pdf


เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารศิลปวัฒนธรรม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-070254-1.pdf


เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๔ ชั้น ๒ และชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-070254-2.pdf


เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกองพัฒนานักศึกษา
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-070254-3.pdf


เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งบานประตูห้องเรียน อาคาร ๑ และ อาคาร ๗
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price-February-100254.pdf


435
งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=3837

หน้า: 1 ... 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 ... 41