ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

01 กพน. มร.ลป. ร่วมกันเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก
https://mega.nz/file/jBRh3KjI#ldHC2m4s5xXYrUg7qHTu0k00zkHr4FqzlJP60iZ4qwI

02 มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
https://mega.nz/file/KIg0FYLD#bU0IYtL-hiLtLLxA4znUHIlhOkDZ-bZjXA5n8GFxPTo

03 อนศ. มร.ลป. เข้าพบอธิการบดี
https://mega.nz/file/aQYjgAxL#-i0ayFNt-Sq28MpGjPIAs4Rn_FNBRgqpWBhjBC9K87c

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version