ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนสิงหาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

01 มร.ลป.รับการฉีดวัคซีน COVID-19 จากการคัดสัรรโดย อว. รอบแรก 290 คน
https://mega.nz/file/HBhkkI5Z#6fblb-vvUJ2MhP0qO5sAwPI-FJGYbMGJkWEDcWhRwDU

02 คณธะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมจัดนิทัศการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19
https://mega.nz/file/TRpXlaxD#URwDNCXTrBsduyn9Z2jug9nnQR4WWZnvUu-1dRi3BPg

03 รร.สาธิต มร.ลป. รับการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐฒวัย
https://mega.nz/file/ORwChCwS#6dJofH25W9bYpWSUG1F2cRbTN8ebF1bTXd_WVOI8k6c

04 มร.ลปจัดกิจกรรมออนไลน์ เปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา
https://mega.nz/file/CdxiBSqb#hixbp9_Bfnofnv-EecxUZp5WQ2Yio3hy0YB-E06ZvSw

05 มร.ลป.จัดประชุมงบประมาณรายจ่าย เพื่อพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
https://mega.nz/file/OMpBlQbC#KIGcXTAKdJzVwOql4CjFJXE11oCFKrJLWbVVWoxLXUk

06 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/XYhFwYLY#0qa1nwKHFXg85plS9pFlsgtWvLZ4PSbUPNYkogmRgHs

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version