ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขงลางค์นครโพส

1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด -19
https://mega.nz/file/zV5yyLbB#enkaVEk9bYNVeQxNHnDelMGMLIrfhujQ5HJ4IX_3Msk

2.รร.สาธิต มร.ลป. รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
https://mega.nz/file/fQg0yJJS#G6mNQ8oTo28fGdezAyB3TLOS9JwPZT1cnzx9qg9_MvQ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version