ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนกรกฎาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน การจัดทำขอบเขตงาน และราคากลาง
https://mega.nz/file/iNpGyaZB#6mKyxBdcsHYuhQXlona2Vgbt0xZW20KAxLev-A5KoS8

2. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง มร.ลป. จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
https://mega.nz/file/fc5kAAxb#P9hDP_q4PANFYfabEHlGm7IENk4jivrMD3X2vsQqong

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมและพัฒนานักการตลาด
https://mega.nz/file/rQxSAAKC#3kfpNW0v1KkTrBCHjr9Wt3B8hxBB5MmZVQknL2VQtlo

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version