ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนมิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1. U2T ต.บ้านขอ จ.ลำปาง ออกสำรวจเตรียมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
https://mega.nz/file/fEoiyBpT#Vgeq_PQUYBhlZwy1c5ParTr2XypqMvVWYnC3tNxZh2E

2. รร.สาธิต มร.ลป. จัดการประชุมครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 12564
https://mega.nz/file/7FhiFJSD#kEqSa4x3fDOJjVw-N3vrEltRi5TZoqekOX6zd7K7Nw4

3. สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/WN5WQTyL#9FUFgUkeSK4Ignr-fz0nHxBZQssddzeYzDyKdOlz4J0

4. มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า” เฉลิมพระเกียรติ
https://mega.nz/file/KFpQnbDK#ubpv982o_XugrJehiDqxlfesJ57UhvTYeW4xxmHw19k

5. สวพ.มร.ลป. ร่วมนำเสนอ ร่าง กลไก และแนวทางขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับเครือข่ายขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่ภาคเหนือ
https://mega.nz/file/CdpiBBrC#_awFrCkF2Fg_tkuARO-QK64OulxCIsG73TPC5-l9b0Y

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version