ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนพฤษภาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/6ZgmwD7b#imfIDuQfvEsvH0oOXyb0J1lXfOlYx6odeJ_-qV90ufw

2. สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณถนนประตู 4 และด้านหน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
https://mega.nz/file/yIxESRoC#alehKY02y9lE4kPv4RnlQHZBSZgRdmaSChb-kIQzdk0

3. มร.ลป. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ในกิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม”
https://mega.nz/file/fM5AjTpT#xMqZoSawtH0HA36RN67vYtW8PlOGNKxus_qeiTrlHnQ

4. มร.ลป. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา
https://mega.nz/file/Hc5UmTaL#TAd_d1kMh-hdrox_kcHw0PwOrS_bS0z_8zAbLODmmbE

5. LC LPRU จัดการอบรม Online หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
https://mega.nz/file/XYxyAJpQ#Eq5kX60QIftCZCLpRuyTGvmYTP84A2xPaRBtgJBYl8U

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version