ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 4

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.มร.ลป. ประชุมคณธกรรมการกำกับตัวขี้วัด ITA ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/DA4CTLJa#j6crH-Z_5iGGs7NivZEP63nulcwDiUTV2X1jN3-oBzM

2.รอบรั้วเขลางค์โพสต์ นายปรีชา ไชยโย
https://mega.nz/file/2IgkzZJA#YcHdX8iajdt4uVB_JYn7WkG5aMk3kv8cgRdZ8yxT2s8

3.สมชิกจิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
https://mega.nz/file/fNhQwbjD#cVcVoRXxkvJDaTZPZSihFVxFpyPxTzPdTZw3hHiKxNc

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ร่วม จัดการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเดินเครื่องไฟฟ้าพลังงานความร้อนจำลอง เชื้อเพลิงถ่านหิน”
https://mega.nz/file/2FhSHbDa#Kh6b0qUgrw0_fC_e0VKGzl2ZsgMGektRagn601JDZbE

2. ศูนย์ภาษา มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Summer Camp
https://mega.nz/file/3NhC2LiD#nJCMiICjG4FvNn-dSqhiiUhqKWJXBgsE7v5ztRZpHR4

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version