ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เอกราช

1. สวพ. มร.ลป. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ
https://mega.nz/file/eAhmELyD#a6mJGzTJ00v8Aa-Lhutj84XghtJxLzutmYPir6QoJYE

2. กยศ. มร.ลป. ดำเนินกิจกรรมโครงการ “ มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ.”
https://mega.nz/file/TZoSkLZa#XaVaCvrYXpF8PReXvNqbvEZxcBhTIJDbJlq13qIH9PQ

3. มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
https://mega.nz/file/mE5mzLTD#B4Ggd7S3QSC3LtwWfNQ72Y-a9-KPPVmUHwS2SGOG1KU

4. วท. มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกัน (Google Apps for Work)
https://mega.nz/file/LZx0xJIB#VDB0uEECRxAij2nWBBC3YWnUmND0e1ii2rpOY-i0MsE

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version