ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 2

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.กยศ. มร.ลป. ดำเนินกิจกรรมโคงการ มอบความห่วงใย ใส่ใจผู้กู้ กยศ.
https://mega.nz/file/zNh2QJaR#hRCTsqn54rEHXwag8TP9YVlZ_5vRGcTJ1i9SIFD9PNk

2.มร.ลป. ได้รับทุนจาก กสทช จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมตลาดดิจิทัล ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง
https://mega.nz/file/WJ50zZbJ#cJ4HuDCBSV4q8yjFjEZxgfdTiVeBvJJ24K6EV_orr6A

3.รอบรั้ว เขลางค์นครโพสต์ รศ.ดร.กิติศักดิ์ สมุทธารักษ์
https://mega.nz/file/SJwGXbpb#HG6PYTTrQpEDZjA1_kGFHy0vz-msADNey4KUepzexx4

นสพ.เอกราช

1. มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
https://mega.nz/file/zV4m0ZjZ#tA9Mv6kB5eflQFeGss1zBs6UHFDofVtzfvczc-dj7hM

2.การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน มร.ลป. โดย สตง.ลำปาง
https://mega.nz/file/ecxC0RpB#5Avcqq7NCYLi7zAhtDaTYup0jQm-Ru4ozDclb3ouzmg

3. มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
https://mega.nz/file/LchyALqA#8uZ5gsJU-rGUYxKG8XRZ_lJHiWiGhb3UfzGuoQtpKls

4. สศว. มร.ลป. ร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564
https://mega.nz/file/aBxWVbCR#RE2e0Y63NhsFmiGDFO-1YjEUQhfUDlwJL2MJdyDTg7s

5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบธงเจ้าภาพร่วมการประชุม วิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 ปี 2565
https://mega.nz/file/DAwSVLSb#WLhUS3IAcqqeGIbxda1YpDiTIJ7WsoX6EfK1oXfUFZU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version