ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนเมษายน 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.คณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ลป. อนุมัติทุนการศึกษาแก่ นศ. กว่า 410.000.- นาท
https://mega.nz/file/TQ5kDD6T#VmXFSIGwZi_4cvSj7jVd2NJCKzKKSA3W6KuNgh9VX78

2.มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดรับนักศึกษารอบขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
https://mega.nz/file/mV4mgbTB#Qdin6suMbZ2DEXHPazWHylf8G7CpmgVSnXF-pnqrGkQ

3.มร.ลป. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
https://mega.nz/file/3Y4wGZ4L#KVUkbYSHp2sXXpSO6cj7_vNtahS8ddCuRhydRUaqBIs

4.มร.ลป. ร่วมกับ สสส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย
https://mega.nz/file/fYgwwBhD#W_HNCViGaXt6zf95zHOuZqFQhqag9EvjkJP_zB94hKw

5.มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU โครงการรณรงค์ป้องันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จ.ลำปาง
https://mega.nz/file/mBhU1LKZ#V8XPbRuWiJf_CxkGZ7q4XfOGx64-hZ-IQ3v42LtiQTE

6.มร.ลป. ร่วมหารือการพัฒนา ส่งเสริม การปปลูกพืชเศารฐกิจ (พืชกัฐชา กัญชง)
https://mega.nz/file/SRpy0ZTQ#uYXbZkFwG4sOTsnpcQIZUR66hss2Lkfb3A2lSGI_sfU

7.อธิการบดี มร.ลป. ประชุมมอบนโยบายคณะผู้บริหารชุดใหม่
https://mega.nz/file/TB5Amb5J#4NHPqsQsr2I4wlstZxUw86ZPkn2L9LoyewUBhopcyp4

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version