ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.มร.ลป. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Reinventing University
https://mega.nz/file/rBpkHLIB#ciR375_Hi9U8HVDpIzavF2zjLhLFeZ7pbsNZ8O3B-Z0

2.มร.ลป.ร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
https://mega.nz/file/iRgEWDIb#f0tm4Nx-ojSM5otSd5cnKw6E3T4OUMDDS68nAZk6wI4

นสพ.เอกราช

1.มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
https://mega.nz/file/zZoAGBTL#EOXYx_BKdkTySZ8cC0ahwjAYMHvfogafrLrHV-0Nz6s

2.มร.ลป.ร่วมงานสัมมนา The 3rd ICRU Internationnal Conferrence
https://mega.nz/file/WIgWELaZ#9wOEw4FNn0bkppHrNZAOFGDFSrA5YJ6Mp2O4_yv8Mtc

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version