ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เอกราช

1.สวพ. มร.ลป. ประชุมทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน รัดับตำบล แผนพัฒาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จังหวัดลำพูน
https://mega.nz/file/uA4CFBDC#EFeIQmGqDsqo6yopNlc-sQFxi7mOCbBVaBkHOkyLD3Y

2.สศว. มร.ลป. จัดโครงการ ส่งเสิมวัมฯธรรมล้านนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
https://mega.nz/file/aA5gEbAB#KJW83vtVqN_uTfdcVbHn6jEkB_RUX1xZAwNpxAT88zI

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version