ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2557

กฤตภาคข่าว เดือนมีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

krekrit:
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เขลางค์นครโพสต์

1.นสพ เขลางค์นครโพสต์ นักศึกษา มร.ลป. เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562
https://mega.nz/file/PF5WTDLY#F36CTctSpoZNBxoDjt7i6vethRUKMeIA6y6STqId1rg

2.นสพ เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป. ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง หารือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/file/ncwyCDCY#h5tIgvBdQUOOZdPzR3gDMneX8T4a8ZxlcQI_7UBlKZU

3.นสพ เขลางค์นครโพสต์ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
https://mega.nz/file/OZp2TRAJ#fgl3eHfxgihTL1hlfdV-9JkGChwTYsacuIKiG9Pc9VA

นสพ.เอกราช

1.โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
https://mega.nz/file/nEoQGDIR#3Je659EFjIM_EOOFYRACrr5n6q_ME4fYAJEH4hBx7Dw

2.มร.ลป. จัดการประชุมรางานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
https://mega.nz/file/Tc5EkByJ#bOSVC542c0gegUYmCmaU_NaMO1phWifZ2mBKZTXpYbE

3.มร.ลป. ร่วมพิธีชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร และมอบทุนการศึกษา นศท.
https://mega.nz/file/6cpkzDSS#NdovaK7lbjsIoqpxfpWPtHsugQTUqBYhlXQE3PohXmk

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version