ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนมกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๑๓ มกราคม ๕๔  (อ่าน 2070 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
ลงรับเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554
1.อาจารย์ ดร.วิทยา แหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี,  ผู้ชวยศาสตราจารย์  ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และนายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถ  ฟังการบรรยายจาก  Mr. Luis Sanz จากประเทศสเปนผู้เชี่ยวชาญในด้านหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์  ในการจัด  Pre-Conference  Workshop “Science Parks and Business Incubation Synergies that can make a difference”  ณ  โรงแรมอโนมา  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2554
2.นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  พนักงานขับรถ  ไปส่ง-รับ  นายวิรับ  ไชยรักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีในการไปรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  ณ  สนามบินเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่  17-18   มกราคม  2554 
3.นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี,  นายชาญวิทย์  นูนทะธรรม  อาจารย์,  นายภานุวัฒน์  ชัยชนะ  อาจารย์  และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ร่วมประชุมวิชาการ    ปชมท.  2554  เรื่อง  “ชีวิตใหม่คนอุดมศึกษา” มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยสภาข้าราชการและลูกจ้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปขมท.)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ระหว่างวันที่  20-21  มกราคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพฯ
4.รองศาสตราจารย์จำเนียร   นันทดิลก  รองอธิการบดี  เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับไต้หวัน  ณ  โรงแรงแซงกรีล่า  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554
5.นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ไปรับ-ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร   นุเสน  มาสอนนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่ 2/2553  ระหว่างวันที่11-12  มกราคม  2554  ณ  จังหวัดเชียงใหม่
6.นายปฐม  บุญยรักษ์    พนักงานขับรถ  ไปรับ-ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  นุเสน  มาสอนนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  2/2553   ระหว่างวันที่  18-19  มกราคม  2554  ณ  จังหวัดเชียงใหม่
7.นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ไปรับ-ส่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร  นุเสน  มาสอนนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  2/2553   ระหว่างวันที่  25-26  มกราคม  2554  ณ  จังหวัดเชียงใหม่
8.นายวิรัช  ไชยรักษ์  รักษาการอธิการบดี  ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ  โดยเสด็จ  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  2551-2552  เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานถ้วยรางวัล  และคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน  40  คนเข้าเฝ้าฯ  ทูลเกล้าถวายเงิน   เมื่อวันที่  18  มกราคม  2554  ณ  วังสุโขทัย


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2011, 02:30:51 pm โดย pr_mink2 »