ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนพฤษภาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๒ พฤษภาคม ๕๔  (อ่าน 2283 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
วันที่ลงรับ 2 พฤษภาคม  2554
1.นายสุขี  สุขดี อาจารย์มร.ลป., นายอภิศักดิ์  จักรบุตร อาจารย์มร.ลป. พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา  วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 จังหวัดลำปาง
2.ดร.รวิภา  ยงประยูร อาจารย์ 5, นายเอกชัย  มูลรัตน์ นักศึกษา, นายวรานนท์  อินต๊ะธรรม นักศึกษา และนายอำนาจ  ญาติวงค์ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประสานงานในการจัดทำโมลและโครงจริง  และการติดตั้งอุปกรณ์ในส่วนโซลาเซลล์ของรถต้นแบบ  ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2554 ณ  โรงงานสยามทูลส์  จังหวัดลำพูนและบริษัทไทยเอเย่นซี่ เอนจิเนียริ่งจำกัด จังหวัดอยุธยา
3.นายสุขี สุขดี อาจารย์มร.ลป., นายอภิศักดิ์ จักรบุตร อาจารย์มร.ลป. พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน  วันที่ 12 พฤษภาคม 2554  ณ ถ้ำผาไทและกีฏวิทยาจังหวัดลำปาง
4.นายปริตต์ สายสี อาจารย์มร.ลป.พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อติดต่อเรื่องพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตชด. ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2554  ณ  โรงเรียนตชด. 4 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่
5.นายชาญวิทย์  นูนทะธรรม อาจารย์ 8, นายปกรณ์  สันตกิจ อาจารย์ 7, นายสุรพงษ์ ภักดี อาจารย์ 7, นายเอกรัฐ   อินต๊ะวงศา อาจารย์ 7, นางประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ อาจารย์ 7, นางรัตนภัทร มะโนชัย อาจารย์ 4, นายณัฐวุฒิ  ปัญญา อาจารย์ 4, นายสุขเกษม  ลางคุลเสน อาจารย์ 4, นายศาสตรา ลาดปะละ อาจารย์ 4, นางสาวบัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ อาจารย์ 4, นางสาวเสาวนีย์  บุญสา อาจารย์ 3, นางสาวอนัญญา  อินต๊ะขัน นักวิชาการศึกษา 2 และนายบุญยิ่ง พลไตร พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดนครสวรรค์และกรุงเทพฯ
6.นางธนัญญา  มะโนยอด บรรณารักษ์ 3, นายปรีชา  วรรณเลิศ นักวิชการคอมพิวเตอร์ 3, นางสาวสุติธร ญาติวงค์ เจ้าหน้าที่ทั่วไป, นางสาวลินดา  รินสม เจ้าหน้าที่ทั่วไป, นางสาวปิยะนุช เพ็ญกุล เจ้าหน้าที่ทั่วไป และนายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อร่วมอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี
7.ผศ.บุปผา สมมะโน อาจารย์ 8, นายปริตต์ สายสี อาจารย์ 4 และนางนารี  บุบผากอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3 ไปราชการเพื่ออบรมเรื่องหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
8.ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์, นางอรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์ 7 และดร.พิมพร ไชยตา อาจารย์ 5 ไปราชการเพื่ออบรมหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2554  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
9.นายณรงค์ เครือกันทา อาจารย์มร.ลป.และนายดอนสัน ปงผาบ  อาจารย์มร.ลป. ไปราชการเพื่อเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงาน  วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค10 จังหวัดลำปาง
10.รศ.นันทะ บุตรน้อย ไปราชการเพื่อร่วมประชุมชี้แจงและรับมอบโปรแกรมพร้อมทั้งรับการตรวจรับระบบบัญชี 3 มิติ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
11.ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์, นางอรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์ 7, นายสมชาย เมืองมูล อาจารย์ 4 และนายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรเครือข่าย สมส.  ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2554  ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12.นายพจน์ปรีชา คำมี อาจารย์7 และนางสาวพวงพิศ เรืองศิริกุล อาจารย์ 7 ไปราชการเพื่อร่วมสัมมนาเรื่องแนวทางร่วมมือในการพัฒนาศึกษาเด็กตาบอดฯ  ระหว่างวันที่ 1 – 4พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  กรุงเทพฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2011, 02:15:55 pm โดย pr_mink2 »