ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการประจำเดือนเมษายน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงรับวันที่ ๒๑ เมษายน ๕๔  (อ่าน 2270 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_mink2

  • บุคคลทั่วไป
๑.ผศ.จำลอง  คำบุญชู  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมกำกับติดตามโครงการของเด็กและเยาวชน  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
๒.นางสาวอนุสรา  ศรีวิชัย  นักวิชาการศึกษา ๓,  นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร  นักวิชาการศึกษา ๓, นางสาวกัญจนพร  ตรียมณีรัตน์  นักวิชาการศึกษา ๓, นายอุเทน  หินอ่อน  นักวิชาการศึกษา ๓, นายจำเนียร  หัตถา  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  และนายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘  เมษายน ๒๕๕๔   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ