ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการ วันที่ 15 มกราคม 2554  (อ่าน 3336 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คำสั่งไปราชการ วันที่ 15 มกราคม 2554
« เมื่อ: มกราคม 29, 2011, 11:41:48 am »
:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ ::) ??? 8) :o >:( ;D :D ;)
อ.ดร.ดวงใจ  ปิเย่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและการโจรกรรมทางทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและการโจรกรรมทางทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววริษฐา  ภักดี อาจารย์๔ และนางสาวนพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อประชุม  เรื่องวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวศิริมา อาจารย์ และนายวเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม ระหว่างวันที่๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ว่าที่ร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธุ์ อาจารย์๔, อาจารย์ชไมพร สืบสุโท อาจารย์๔ และอาจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการ เรื่องโครงการแบ่งฝันปันของสู่น้องมันเผ่ามละบริ สร้างวัดปฏิบัติธรรมบนดอยภูฟ้า รหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดน่าน

รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน รองศาสตราจารย์๙ ไปราชการเพื่ออื่นๆ เรื่องประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ประหยัด ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์๘, นางสาวธนพร หมูคำ อาจารย์๔ และนางสาวนันทิยา สมสรวย อาจารย์๔ ไปราชการเพื่ออื่นๆ เรื่อง เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายสุขเกษม ลางคุลเสน พนักงานมหาวิทยาลัย๔พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นางสาวศิริมา เอมวงษ์ อาจารย์๗ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่อง ชมนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่๑๕ ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร จังหวัดนครปฐม

นายศาสตรา ลาดปมา พนักงานมหาวิทยาลัย, นายดลฤดี สุขใจ พนักงานมหาวิทยาลัย, นายอนุชา ปาลี นักวิชาการศึกษา และนายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่อง เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา

นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ อาจารย์๗ และนายชยานนท์ ทิพย์วังเมฆ อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการเรื่อง ทดสอบเสาเข็ม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงราย

นายปิยะ  วิตกพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สหวิชาการ, นางสาวสรัญญา บัลลังก์ พนักงานมหาวิทยาลัย สหวิทยาการ และนายปรีชา ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อตามทุนนักศึกษาออกค่าย เรื่อง ออกค่ายอาสาพัฒนาฯ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

นายเอกรัฐ อินต๊ะกาศ อาจารย์๗, นายมานพ ผาดไทสง พขร.๑, นายนิรัต กิจไพศาล อาจารย์๔ และว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์  อาจารย์๔ ไปราชการเพื่อออกค่ายอาสา ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ แจ้ห่ม

นายประสงค์ หน่อแก้ว พนักงานสายวิชาการ๔ และนางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์ ผู้ช่วยสำนักงานคณะฯ ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนปลายนาวิทยา ตำบลทุ่งกร๋าว อำเภอเมืองปาน

นายพงษ์ศักดิ์ อยู่มื่น อาจารย์ประจำสัญญา๔ และนายณรงค์ เครือกันทา อาจารย์ประจำสัญญา๔ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องแนะนำโจทย์วิจัยโครงการยางพารา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายไพทูรย์ อินต๊ะขัน พนักงานมหาวิทยาลัย๕ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องสรุปกิจกรรมปี ๕๔ ของวิจัยเครือข่ายบัญชี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

นายเอกรัฐ อินต๊ะวงศา อาจารย์๗ พร้อมด้วยคณะ ไปติดต่อราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดถ้ำตอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ

นางสาวดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแก้วประชารัฐ อำเภอเกาะคา

นางสาวคมคาย  ไพฑูรย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๔ ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา อำเภอแม่ทะ

นางสาวกนกธร  วัฒนวิเชียร อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

นายวิวัฒน์  แดงสังวาล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นางสาวพรชนก  ทองลาด ผศ.๘ ไปราชการเพื่อนำเสนอบทความ เรื่องการจัดการผักปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านท่าเดื่อ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกิติคุณ  เกริงกำจรกิจ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพมหานคร

นางสาวศิรญา  จนาศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพฯ

นางฐิฏิกานต์  สุริยะสาร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๓ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องหลักสูตรเทคนิคการสอบวิชาการบัญชีและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม อะโมร่า ท่าแพ

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ๑ ไปราชการเพื่อประชุม เรื่อง เสนอผลงานวิจัยระดับบัญฑิตแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน อำเภอแม่ทะ

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน อำเภอแม่ทะ

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศักษา อำเภอแม่ทะ
นางสาวเกษทิพย์   ศิริชัยศิลป์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนในอำเภอวังเหนือ จำนวน ๕ โรงเรียน

นางประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์ อาจารย์ ๗ ,นางสายชล  เพียงผดุงพร อาจารย์ และนายปฐม  บุญยรักษ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา,แจ้ซ้อน

นางสาวกรรณิการ์  สายเทพ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวัลลภ  สิงหราช อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสมุทรปราการ และ กรุงเทพฯ

นางสาวดรุณี  นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนอ้อมอารีย์ อำเภอเกาะคา

นางสาวดรุณี  นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา,บ้านจู๊ด อำเภอเกาะคา

นายศาสตรา  ลาดปาละ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องเสนอผลงานวิจัยในงานวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผนดินไทย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวพวงพิศ  เรืองศิริกุล อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ไปราชการเพื่อ ประชุม เรื่องประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล อาจารย์ ๗ และนายสุรศักดิ์  ตะวิโล พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อส่งวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่

  นางพรรณวิภ พนักงานพิมพ์ ส.๓, นายอติเทพ วิชาญ นักวิชาการศึกษา,                      นางสาวมัสยาฉัตร บุตรดา ผู้ช่วยเลขานุการ และนายบุญยิ่ง พลไตร พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่๔ “พระยาพิชัยเกมส์” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น๔ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 นางสาววริษฐา ภักดี อาจารย์๔, นางสาวทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์๔, นางสาวทิพาพร ทารินทร์ นักศึกษา, นางสาววันเพ็ญ จันรอง นักศึกษา, นางสาวอนุธิดา สิงห์ชัย นักศึกษา, นางสาวอังคณา จะรอ นักศึกษา และนายอนุดิษฐ์ ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ๔๐-๐๑๑๙ ไปราชการที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายสมาน  ฟูแสง คณบดีคณะรุศาสตร์ ไปราชการเพื่อร่วมประชุม เรื่องการจัดทำหลักสูตรครู ๖ ปีและมาตรฐานการผลิตครู ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปริ้นเซส กรุงเทพฯ

นางสาวขัตติยา  ขัติยวรา อาจารย์ ๔, นายปฐม  บุญยรักษ์ พนักงานขับรถ และคณะนักศึกษา ไปราชการเพี่อ นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

นายวรากร  เนือยทอง นักวิเคราะห์นโยบาย 8 และนายสุทินน์  ฟั่นคำอ้าย นักวิเคราะห์นโยบาย ๓ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง PART และการบริหารความเสี่ยง ระว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริชมอนค์ จังหวัดนนทบุรี

นางธิติมา  คุณยศยิ่ง อาจารย์ ๔ และนายอาทิตย์   วังนัยกูล  อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อติดต่อราชการ เรื่องนำเสนอผลงานการวิจัย ระหว่างวันที่ ๑ ๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวอรินดา  อินทร์อยู่ อาจารย์ ๔ ไปราชการเพื่อเข้ารับพระราชการปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวฤทัย  พานิช  อาจารย์ และนางสาวศศิวิมล  ปิกเกษม นักศึกษา  ไปราชการเพื่อประชุม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพฯ

อาจารย์  ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวลัดดา  กาจารี หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ไปราชการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงศ์ อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสบจาง บ้านสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
ดร.ชิงชัย  สุทธะพินทุ อาจารย์ ๕ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บันฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการฯ อำเภอแม่เมาะ

ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงศ์ อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้,สบเมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ

ผศ.อาภรณ์  เกษศิระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ไปราชการเพื่อสัมมนา เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาคณบดี ฯ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๖ โรงเรียน

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  สำราญใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๘ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (๘ คน) อำเภอแจ้ห่ม

ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงศ์ อาจารย์ ๗ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ,แม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ

นายธชนม์   ก้าวสมบูรณ์  อาจารย์ ๗ และนายชยานนท์   ทิพย์วังเมฆ อาจารย์ ๔ ไปราชการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายปกรณ์  สันตกิจ อาจารย์ ๗ พร้อมด้วยคณะ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่อง ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม:) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( :-* :-\ :-X :-[ ::) ??? 8) :o >:( ;D :D ;)