ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2554  (อ่าน 2509 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป

                            เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดงานวันราชภัฏ (๑๔ กุมภาพันธ์)  ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนาม “ราชภัฎ”ให้แก่ชาววิทยาลัยครูทั่วประเทศและพระราชทานตราลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ         ทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล/พิธีถวายราชสดุดีฯเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันจันทร์ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ  เริ่มพิธี ๐๗.๐๐ น.  ณ  ลานอเนกประสงค์  หากเห็นชอบตามร่างกำหนดการ จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานดำเนินการเตรียมจัดพิธี และจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีตามร่างกำหนด
             กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันราชภัฏ วันจันทร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔
ณ  ลานอเนกประสงค์  หน้าเสาธง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
------------------------

เวลา ๐๖.๔๕  น.  -  พระสงฆ์สามเณร   จำนวน ๘๔ รูป    ฉันภัตตาหารเช้า    ณ   โรงอาหารทิพย์ธัญญา
เวลา ๐๗.๐๐  น.    -  คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพร้อมกันบริเวณ
                               ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)
       -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
       -  พิธีกรชมรมพุทธศาสตร์กล่าวคำอาราธนาศีล
       -  ประธานในพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
       -  ประธานในพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมและชุดสังฆทานแด่ประธานสงฆ์
       -  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและ             นักศึกษารับพรจากพระสงฆ์
    -  นิมนต์คณะสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาต ณ  ลานอเนกประสงค์
เวลา ๐๘.๐๐ น.   -   พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันราชภัฏ
-   ประธานในพิธีวางพานพุ่มเงิน  พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ
-   ประธานในพิธีกล่าวนำถวายราชสดุดี
          -   เปิดเพลง เพลงสดุดีมหาราชา และ เพลง สรรเสริญพระบารมี (ผู้ร่วมพิธีร้องตาม)
  -  ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  บริเวณด้านหน้าลานอเนกประสงค์
  -   เสร็จพิธี

*******************
    
                                      ****หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  *****

การแต่งกาย  :  คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ  แต่งกายชุดเบลเซอร์/ชุดสุภาพ
                    สวมเสื้อยืดสีเหลือง-ชมพู   / นักศึกษา –  ชุดนักศึกษา
           

    เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดงานวันราชภัฏ (๑๔ กุมภาพันธ์)  ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนาม “ราชภัฎ”ให้แก่ชาววิทยาลัยครูทั่วประเทศและพระราชทานตราลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ         ทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล/พิธีถวายราชสดุดีฯเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันจันทร์ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยฯ  เริ่มพิธี ๐๗.๐๐ น.  ณ  ลานอเนกประสงค์  หากเห็นชอบตามร่างกำหนดการ จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานดำเนินการเตรียมจัดพิธี และจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีตามร่างกำหนด