ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมงานวันครูจังหวัดลำปาง ปี 54 วันที่ 16 มกราคม 2554 ที่ ม.ราชภัฏลำปาง  (อ่าน 2760 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
จังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วมงานวันครูจังหวัดลำปาง ปี 54  วันที่ 16 มกราคม 2554  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
จังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วมงานวันครูจังหวัดลำปาง ปี 54  วันที่ 16 มกราคม 2554  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

        ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง   คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ประธานจัดงานวันครูจังหวัดลำปาง ปี 54  แจ้งว่า     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สพป.ลำปาง เขต 1 และ สกสค.ลำปาง จัดงานวันครู 2554 อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ.ห้องประชุมจันท์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
1 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป
2 พิธีการบูชาบูรพคณาจารย์
3 มอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น (รางวัลคณะครุศาสตร์ 18 รางวัล)
4 มอบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น (รางวัลของหน่วยงานต้นสังกัด)
5 บรรยายพิเศษเรื่อง ครูกับความเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยวิทยากรระดับชาติ
6 นิทรรศการกิจกรรมทางวิชาการ
          สถานที่  จัดงานวันครูจังหวัดลำปาง ปี 54  วันที่ 16 มกราคม  2554   ณ  หอประชุมจันท์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กำหนดการวันครู ดังนี้
กำหนดการโดยสรุปดังนี้   เวลา  07.00 น. – 07.30 น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน  84  รูป  ณ ห้องประชุมบัวตอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,  เวลา 07.30 น.-08.30. น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 84 รูป  ณ  ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    เวลา 09.00 น. -10.54  น.   พิธีการบูชาบูรพาจารย์   ณ  หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  -คณะกรรมการจัดงานวันครู คณะครู  ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ หอประชุมจันทน์ผา  -  นายอธิคม  สุพรรณพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ประธานในพิธีมาถึงหอประชุมจันทน์ผา   -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย –เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ,  ประธานสงฆ์ให้ศีล  ผู้ร่วมพิธีรับศีล – พระสงฆ์  9  รูป  เจริญพระพุทธมนต์ – พิธีบูชาบูรพาจารย์หรือพิธีการรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  โดยนายวีรพันธ์  นันเพ็ญ  อ่านอัญเชิญบูรพาจารย์ ,  พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   ทำนองสรภัญญะ  โดยครูอาวุโสนอกประจำการ ,  พิธีกล่าวคำปฏิญาณ  โดยครูอาวุโสในประจำการและนำยืนสงบนิ่ง  1  นาที  เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ – พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ,  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   พระสงฆ์อนุโมทนา , พิธีอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา  โดยนายสมบัติ  สุทธิพรมณีวัฒน์   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ,  ขับเสภา ยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  โดยตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ,   ขับร้องเพลงประสานเสียงพระคุณที่  3  และเพลงแม่พิมพ์ของชาติโดยนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ -  ผศ.ดร.สมาน      ฟูแสง   คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ประธานการจัดงาน   กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  - 

- 2 -
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัลให้แก่สถาบันการศึกษาสังกัดต่างๆ ตามลำดับ  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่นจากการคัดเลือกของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  2.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานบริหารการศึกษาเอกชนและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ   3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(อศจ.ลำปาง)     4.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.จังหวัดลำปาง )   5. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(ส่วนกลาง)   -  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวให้โอวาท  -  นายวิรัช  ไชยรักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กล่าวแสดงความรู้สึกและแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับโล่รางวัล ผู้บริหาร และครูดีเด่น –เสร็จพิธี   
               มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงขอเชิญครู อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันครู จังหวัดลำปาง ปี 54  ตามวันเวลาดังกล่าว
               ในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมประกอบที่น่าสนใจ ให้ความรู้สึกที่มีความซาบซึ้งในพีธีการที่ศักดิ์สิทิ์ ทำให้ท่านสำนึกในคหวามสำคัญของความเป็นครู เช่น การแสดงดนตรีไทย การร้องเพลงประสานเสียงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์จำนวน 400 คน การขับเสภารำลึกพระคุณครูโดยนักศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีที่สามารถเป็นแบบอย่างด้านการอ่านทำนองเสนาะ
         คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กล่าวอีกว่า  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลำปางได้คัดเลือกครูและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับรางวัล ครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และจะเข้ารับรางวัลโล่และเกียรติบัตรในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ นั้น บัดนี้หน่วยงานต้นสังกัดและคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว   จึงประกาศให้ทราบดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
 ๑. นายมงคล    วานิกร                   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
( อศจ. ลำปาง )
 ๒. นางสาวสกาวเนตร  วังคำหมื่น       ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชาวิทย์  ( สช. ลำปาง)
 ๓. นายทวีเดช     สัตย์ต่อชาติ          ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (สพม.เขต ๓๕)
 ๔. นายปริญญา    ธนาบดินทร์กุล      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว  ( สพป.ลำปาง เขต ๑)
 ๕. นายเดชวิทย์    หล้าปาวงศ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา   ( สพป.ลำปาง เขต ๑)
 ๖. นายอร่าม      แปงสนิท              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี (สพป.ลำปาง เขต ๒ )
 ๗. นายอรุณ       เทพแก้ว              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ( สพป.ลำปาง เขต ๒ )
 ๘. นางพัชรี  เมโฆ                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง   ( สพป.ลำปาง เขต ๓ )
 ๙. นายถาวร  เกษณา                   ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา ( สพป.ลำปาง เขต ๓ )

                                             - 3 -
ครูผู้สอนดีเด่น
 ๑. นายวีระ      ทองทาบวงค์          วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (อศจ. ลำปาง)
 ๒. นางอุษา      สระสมศรี              โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลนครลำปาง)
 ๓. นางละเอียด  สุขจิตต์                โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  (สพม. เขต ๓๕)
 ๔. นางบัวศรี     สันเทพ                โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว  ( สพป.ลำปาง เขต ๑)
 ๕. นางประภาศรี    ธรรมรัตน์พงษ์     โรงเรียนบ้านปงสนุก   ( สพป.ลำปาง เขต ๑)
 ๖. นายเสถียร     ปัญญาสีห์           โรงเรียนบ้านน้ำโจ้     ( สพป.ลำปาง เขต ๒ )
 ๗. นายสวัสดิ์      ไชยวุฒิ              โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ( สพป.ลำปาง เขต ๒ )
 ๘. นางปาริฉัตรต์  จุราเพชร            โรงเรียนบ้านกล้วย  (สพป.ลำปาง เขต ๓)
 ๙. นางวัชรี   เมืองยศ                   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (สพป.ลำปางเขต ๓)

           จึงขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดลำปางร่วมงานวันครูปี 54  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามกำหนดการดังกล่าว  ซึ่งในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมประกอบที่น่าสนใจ ให้ความรู้สึกที่มีความซาบซึ้งในพีธีการที่ศักดิ์สิทิ์ ทำให้ท่านสำนึกในคหวามสำคัญของความเป็นครู เช่น การแสดงดนตรีไทย การร้องเพลงประสานเสียงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์จำนวน 400 คน การขับเสภารำลึกพระคุณครูโดยนักศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีที่สามารถเป็นแบบอย่างด้านการอ่านทำนองเสนาะ

จึงขอเชิญครูทุกสังกัดเข้าร่วมงานโดยติดต่อสอบถามหน่วยงานต้นสังกัด  อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ติดต่อสถานที่ ดังนี้
     1. สพป.ลำปางเขต 1 เขต 2  และเขต 3
     2. สพม.เขต 35
     3. อศจ.ลำปาง (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง)
     4. กศน.จังหวัดลำปาง
     5. สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง (โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ)
     6. สกสค.จังหวัดลำปาง
หรือสอบถามโดยตรงที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.054 – 316748

   


งาน ปชส.ม.ราชภัฏลำปาง  - ข่าว